De så kallade ”Räknenissarna” anser Remy Nilson inte ska få fortsätta spela på ATG, REMY föredrar de som spelar på HÄSTAR. Frågan är vad Remy anser om Harry Boy spelarna i sådant fall?Vilken kategori ska dessa spelare placeras i?

Det måste också anses vara klarlagt varför alla spelare som önskat sig pålitlig utrustningsinformation aldrig fått gehör från ATG,då det tveklöst är en klarlagd strategi att negligera spelarnas önskemål. ATG vill inte ha spelare som är vinnande och försöker skaffa sig fördelar genom hårt arbete och korrekt information. ATG vill ha spelare som satsar på Brunte och Eldfaxen oavsett odds eller förutsättningar och inte ifrågasätter någonting som överheten säger.

Uttalandet i sig visar också på orsaken till ATGs allt svårare position på spelmarknaden,där den inhemska(svenska)spelarkollektivet omsättning  likväl som besöksunderlaget på banorna visat en dalande trend under hela 2000talet. Omsättningen har de facto SJUNKIT under  den tid som ATG,  själva anser sig vara framgångsrikt genom att påvisa en svag ökning generad från utlandet. Utan denna utländska omsättning så omsätts det mindre pengar i dag än år2005 på hästar i Sverige. Omsättningsminskningen har ingenting med internetbookies att göra, den omsättningen  är inte högre än 300-400 000 i veckan .

Gör vi en jämförelse med Svenska Spel som endast verkar i Sverige och ändock lyckats bibehålla t o m  öka sin omsättning TROTS HÅRD konkurrens av utländska bookies och casinospel på nätet, så påvisar detta att ATG misslyckats att bibehålla sin spelarkår och därmed intresse inom Sverige. ATG är helt uselt skött, vilket begravts i en enorm mängd reklam och falsk marknadsföring i oräkneliga filmer och mediala framföranden.

De som länge har ifrågasatt ATG och dess skötsel av Svensk hästsport har länge förundrat sig över att de pengar som hästarna ska tävla om inte alls har ökat i förhållande till den så kallade omsättningsökningen som ATG påvisat. Detta har sin förklaring i att omsättningsökningen från UTLANDET inte tillför samma vinst som de pengar som omsätts i Sverige.

De 2500 miljonerna som omsätts internationellt genererar inga pengar alls till sporten, utan de 4,25% som ATG erhåller i så kallade provisioner går till spelets kostnader. Inte en krona går till hästsportens hus.

Den största omsättningsökningen har skett i personalkostnader(Hästsportens hus)/utvecklingskostnader samt MEDIA/reklamkostnader sista 7 åren. Hästnäringen i sig har dock fått kraftigt försämrade villkor med hänsyn till sina ökade kostnader.

ATG har under lång tid haft uppenbara problem med många stora och viktiga delar av sitt uppdrag att ensam hantera spel på hästar i Sverige.

1:Oerhörda problem med sin internetsida,där undermålig teknik gör att sajten ligger nere vid högre belastning.

2:Undermålig utveckling och teknik för spel,där spelbutikernas totomater som tillverkades på 1980tal fortfarande endast utvecklats och uppdaterats, men bygger på en teknik som är fullständigt omodern, här väntar mycket dyra kostnader för  byten av totomater, bla är dagens metod för kortbetalning i terminalerna förbjuden enligt handelslag,då den inte använder sig av datachips.  Dagens totomater kostar oerhörda pengar i underhåll genom MYCKET dyra konsulter(i sammanhang kan jämföras med Svenska Spel som har en helt annan och oerhört mycket driftsäkrare spelterminal som är betydligt modernare). ATG har en ny spelterminal under uppbyggnad, men tar tid innan den är driftsäker nog att ställa ut i spelbutikerna.

3:ATG byggde hela sitt spelsystem på ett kodspråk och teknik som var modern på 80talet och därefter endast byggts på och ut genom åren,och i dag är fullständigt katastrof i tekniskt hänseende. Hela spelsystemet måste inom fåtal år byggas om från grunden och detta kommer vara en jätteinvestering som ingen i dag vågar tänka på.(exempel kan ges från 2011 när vi skulle spela ”egna system” till ATG, som det inte fanns teknik att ta i mot. Mina vänner erbjöd sig gratis bygga ett driftsäkert system till ATG för att förenkla denna tekniska innovation som t.ex. FINLAND klarar utmärkt. Finland har en ÖVERLÄGSET modernare och bättre spelsystem än ATG.

4:ATG var oerhört långsamma och sena med sin ”app” dvs tekniska lösning för mobilspel, och när denna APP sedan presenterades så visade det sig inte vara en ”APP” utan endast en datoriserad lösning applicerbar på mobiltelefoni. Detta medför att APPEN är långsam,svårmanövrerad och helt enkelt urkass. Dock kostade denna APP mångdubbelt mer än vad som varit fallet om någon utomstående fått uppdrag att konstruera den istället för ATGs undermåliga tekniska avdelning.

5: ATG har i år avslöjats av Bengt Adielsson(Journalist på Expressen) där man kunnat spela efter att hästarna gått i mål. Upprepade påstötningar från många missnöjda spelare över att oddsen på ledande häst förändrats till det sämre EFTER att starten gått, har bemötts med ointresse från ATGs sida.

6.Sydafrikagate, där oerhörda pengar (400miljoner bara 2012) , där många oroliga och förundrade kunder inte förstått hur en enda spelare kan vinna mer än vad det totala spelarkollektivet lyckats med under samma period. ATG har genom Remy och Benno gått ut i teve och förklarat och bemött anklagelser och då dels farit med uppenbar osanning samt visat sig uselt pålästa och inte kunnat eller velat svara på de frågor som ställts.

Det har enhälligt påståtts att allt gått korrekt till med Sydafrika(samt Tasmanien) och att endast boende med bankkonto i Sydafrika kunnat spela. Dock har det nu avslöjats ett dotterbolag som heter Betab, där ALLA i hela världen kunnat spela oavsett härkomst. Phenumelela(kan vara felstavat) som Sydafrikanska samarbetspartnern heter, ska enligt obekräftade uppgifter från en mycket god källa ha erhållit 17% av omsättningen i provisioner från ATG, vilket låter troligt enligt ATGs egna uppgifter gällande nettoinkomster från spel från utlandet. Frågan är om de jättelika spelsystem som spelats genom Sydafrika har fått rabatt genom t.ex. ”rejkback, dvs fått tillbaka en del av omsättningen såsom provision och därigenom avsevärt gynnats till skillnad mot Svenska spelarkåren.

Möjligheten föreligger naturligtvis att det gått/går att spela EFTER start såsom BEVISLIGEN skett i Danmark.

Möjligheten för tvätt av svarta pengar är heller ingen osannolik förklaring till den oerhört höga omsättningen från Sydafrika, och det sistnämnda är något som tex USA tvingat stora delar av internationella bookies till att stänga ut amerikanska spelare från sina sajter och anses oerhört allvarligt internationellt sett. Remy ställde sig dock helt ovetande och fullständigt ointresserad vid utfrågningen i tv, och menade att detta var ett problem för Phenumelela.

Benno påstod vid intervju på tv, att Finland låg bakom en osannolik ökning av antalet inlämnade kuponger till en spelomgång där det var jackpot, men ändock lägre omsättning på grund av torsdagsomgång istället för lördag. Antal system ökade från normala 2 miljoner till 12 miljoner, där tidigare högsta antalet var 4 miljoner. Detta är remarkabelt då ATG haft oerhörda problem vid högt speltryck och sajten har ofta gått ner vid dessa tillfällen och inte klarat att ta i mot spel. Förklaringen enligt Benno var ” Finland var med för första gången, och deras tekniska system är bättre anpassat än det Svenska” Alltså ett fullständigt erkännande att dels är ATGs spelsystem undermåligt, dels har Finländska kunder en AVSEVÄRD fördel gentemot Svenska Spelare. Denna fördel kan i matematiska tal vara så stor som 3-4% bättre” return of invesments” så kallad ROI, på grund av att man kan lämna in större system närmare start och därmed tillgodogöra sig sen information än vad som är möjligt i Sverige.

7: En undersökning gjord på sent 1990tal gav att på 1000 tillfrågade 19-25 åringar så var 2.5% intresserade av trav/spelade på trav. 2012 gav samma undersökning att 0.5% var intresserade/

8:ATG har under många år varit en oerhört stor aktör medialt och detta har kostat oerhörda summor. Den sista stora reklamfilmen(Släpptes i våras) som är producerad huvudsakligen i USA, ska ha kostat i närheten av en svensk spelfilm att producera, är detta verkligen kostnadseffektivt användna pengar?! (Jag gillar de sista årens fokus på hästarna dock)

 

Remys oerhört märkligt  tydliga aversion mot KUNNIGA spelare,som lägger ner tid och möda genom idogt analyserande av hästarna som tävlar mot varandra är i sig intressant.Dessa analyser görs med hjälp av minne,statistik , videoupptagningar samt slutligen genom jämförelse av sin uppfattning hästarnas chanser kontra streck/insatsfördeling. Tycker man att någon häst har bättre förutsättningar att vinna loppet i förhållande till streck/insatsfördelning så betalar man för denna på systemet.

På detta vis har man spelat långt innan jag började spela på hästar seriöst(1983) och det enda som hänt sedan dess är att videoupptagningar på alla lopp finns på internet samt att det finns datorprogram som underlättar systembyggnaden som tidigare skedde genom penna och papper. Att någon med sådant fullständigt häpnadsväckande oförstående attityd tillåts fortsätta vara ATGs ansikte utåt och talesman är för mig en fullständigt gåta. (jag är medveten om att REMY avgår,men ej ännu tystnat)

SYMPTOMATISKT för ATGs ständigt pågående utarmning av hästsporten i Sverige är just ovanstående uttalande av REMY, Styrelsen är INTE kompetent att leda ett så komplext företag och har helt fel åldersstruktur för att finna möjligheter att attrahera nya kunder och bibehålla de som finns.

Det går inte att stoppa in anden i flaskan när den sluppit ut.

9: ATG har förlorat ofantligt med godwill senaste månaderna genom sin oförmåga och ointresse att kommunicera med kunderna och detta förtroende kommer att ta lång tid och kosta oerhörda summor att återställa. Styrelsen bör ställas till svars för detta!

Efter att ha arbetat med spel i 30 års tid, så ser jag många lösningar för ATG, alla bygger dock på följade:

1:Statens sanslöst höga direktuttag av skattemedel från ATGs omsättning måste minskas. Dagens uttag av ca1.5 miljarder SKA sänkas till mer EUanpassade (många länder inom EU betalar hästsporten en koncession för spelrättingheter på ca 200 miljoner) 200 miljoner. De 1.3 ,miljarder som skulle tillföras ATGs kassa årligen bör gå till ett antal olika kassor.

30% bör delas ut till uppfödare,hästägare genom ökade prispengar/uppfödningspremier

20% bör gå till en fullständigt uppmodernisering av HELA spelsystemet, inkl hemsida,information,medier,Appar osv

50% bör gå till sänkning av totoskatten, vilket i sin tur skulle generera mer spel och möjlighet att öka intresset internationellt.

För att få ATG och därmed hästsporten i Sverige att växa, ska ett ordentligt samarbete ske med Frankrike och USA, där spel över samtliga gränser och hästar ska uppmuntras och därmed skulle vi får V75 att omsätta 1 miljard i veckan.

Att förankra detta hos hos sittande regering finns flera möjligheter:

1:Tala om att ATG på inget sätt är beroende av att ha huvudkontor i Sverige, hela företaget kan likväl utlokaliseras till tex MALTA, då samtliga tävlingsbanor ägs av respektive trav/galoppsällskap och staten i sig bidrar på INGET vis till hästnäringen,utan skatten som betalas av ATG ger absolut NOLL tillbaka från staten. Då skulle ATG inte behöva ha någon som helst samröre med Sveriges lagar och därmed står det ATG fritt att samarbeta på valfritt sätt med hästnäringen i stort och travet/galoppen i synnerhet.

2:Man kan också påvisa att Staten givit RESTAURANG-NÄRINGEN fem miljarder i sänkt moms, det är nästan fyra gånger mer än vad det skulle kosta att sänka skatteuttaget från ATG, dessutom skulle denna sänkning ge runt 30 000 nya arbeten inom hästnäringen och kringnäringar, framförallt i glesbygd samt ofta till personal utan akademiska betyg som i dag har svårigheter att hitta utkomst. För yttermera visso skulle denna skattesänkning också generera en levande glesbygd,hävdade kulturlandskap samt ökade skatteinkomster genom arbete och tjänster till kommun och landsting.

ATGs styrelse måste förändras i grunden, där fler från hästnäringen får delta, likväl någon från media samt representant från spelarkåren. Ett spelbolag som inte har representant från kunderna saknar vital insikt. Likaså måste en styrelse i dag ha varierad ålderstruktur,då tiderna förändras fortare än någonsin.