ATGs hantering av spelarnas medel är under all kritik, och kritik har också ATG erhållit, massiv sådan.

Från september till 10november konfiskerade ATG totalt 75 mkr för att skapa mediahysteri inför kommande spelreglering.

ATG lyckades , dock bestod inte medias uppmärksamhet av positiva signaler, utan negativa.

. Ett stort antal kunder känner allt större tveksamhet inför ATGs konfiskering av spelarmedel.

. Många av de äldsta och lojalaste spelarna har t o m slutat spela, pga av konfiskeringen av spelarmedel.

. ATG är inte kapabelt att hantera driftsäkerheten på sina egna spel då samtliga butiker stod still under lördagseftermiddagen, BADWILL.

. Omsättningen på 201mkr är rekord, men fler rekord till detta pris innebär hästsportens fördärv.

. ATG förlorade inte endast godwill för enorma belopp, de och framförallt spelbutikerna förlorade potentiella nya kunder genom driftstörningen , och nya kunder vars första kontakt med hästsporten är negativ, kommer knappast tillbaka.

. Kostnaderna för jackpothanteringen visar sig också tydligt i sänkt omsättning under perioden, främst inom vardagssporten.

. ATG har haft flera år på sig att lösa KYC- Know your customer , dvs 4e penningtvättsdirektivet att slutkunden inom spelbranschen alltid ska vara känd. Att ATG likväl inte lyckades få tekniken funktionell vid examensdags, påvisar att ATGs oerhörda kostnadsökning inte genererar önskvärda förbättringar. Således ligger ett av ATGs största problem i rekrytering av personal och naturligtvis är ansvaret i slutändan Skarplöths , som gång efter annan påvisar att han inte är rätt människa att bedriva hästsportens spelbolag .

Slutligen: När ATG inte ens kan hantera sina egna spelformer driftsäkert, hur ska de kunna hantera sportspel och casino ?

 

 

 

 

 

 

Har Skarplöth kommunicerat kommande kostnadsökningar för mediahantering? Finns det en uttalad kostnadskostym? Finns det ett uttalat omsättningsmål för sportspel respektive casino och därmed nettointäktsmål ? Att flyta i toppen på mediafloden, vinna nya kunder inom casino och sportspel blir enorma, och framförallt casinokunder är notoriskt illojala, en helt annan kundstock än ATGs (som är lojala intill döden som det verkar) Är hästsporten informerad om att kostnaderna blir gigantiska utan att nödvändigtvis generera intäktsökning?

Sålunda: Varför drivs inte Casinospel och Sportspel som dotterbolag på ATG, varvid dessa kunde avyttrats om så synes önskvärt? Transparensen hade ökat och förenklat för hästsporten att kontrollera att budget hålls, att kostymen är hanterlig( kanske är just detta svaret) .  Skarplöth är notoriskt usel på att utveckla spelformer då  vare sig virtuella hästar, Boost eller Top7 varit något annat än rena och synnerligen dyra floppar. ATGs ökade totalomsättning har varit synnerligen dyrköpt och inte följts av nettointäkternas ökning. Tvärtom har istället cashflow blivit så miserabel att ATG konfiskerar spelarnas vinstmedel.

Hästsporten bästa riskerar att i ännu högre grad förloras i Skarplöths allmänna omsättningsfixering, ägarstyrning måste vidtas, vilket styrelsen inte synes vara kapabel till, att döma av utvecklingen under Skarplöths period.