Antal: 19
Omsatt: 89u
Medelodds: 1,99
Medelinsats: 4,68u
vfo: 10-8-1
Netto: +14,83
ROI: 116,7

(två spel utan units angivna. Det som rekades under medel räknat som 3u och det andra 4u)