Antal 23
Omsatt 104u
Medelodds 2.49
Medeln insats 4.5u
Träff% 60.9
Netto 30.4
ROI 129.2

(Ett levande spel. )