Antal spel 66
Omsatt units 306
Medelodds 2.33
Medelinsats 4.6
Träffprocent 57.6
Netto units 48.3
ROI 115.8