Detta är ett variant på ett känt mem men där det är skådespelare, men här skedde det helt plötsligt oregisserat , och det blir fullständigt fantastiskt. Samt jag är fullständigt övertygad om att Björns kommentar är sanningsenlig. SE DETTA !