Kvällen börjar bra, då jag spelar mot ett nytt nick på h2h 10-20. Efter att vara upp ca 1500 så inträffar följande. På knappen raisar till 60, får reraise till 200 och jag synar med A-Q off, flopp 10-j-k med två ruter. Han knackar och jag betar 350 och han synar. jag har  nötstege. Turn är 8 off och han knackar och jag ska beta 800 i potten på 1150 och då funkar det inte att beta, jag blir utkastad ut klienten och internet. När jag lyckas logga in med mobilen så har jag torskat potten( så är det på ss)

TILT.

Jag tar en paus och börjar sedan om mot en spelare jag mött förut, Maremac. Bra spelare men inte oslagbar. Då kommer denna handen.

***** Hand 1035131350 *****
10.00/20.00 Texas Hold’em (No Limit ) – Thursday, May 28, 2009 11:55:48 PM
Gottberg 1 (Vanlig /Cash Game )
Plats 1: Hatten (4362.02)
Plats 2: Maremec (4240.00)
Maremec lägg LM 10.00
Hatten lägg SM 20.00
** Giv **
Hatten [Dr, Es]
Maremec [N/A, N/A]
*** Bet Runda 1 ***
Maremec Höj till 60.00
Hatten Höj till 200.00
Maremec Höj till 680.00
Hatten Syna 680.00
*** Flop(Board): *** : [8h, Er, 8r]
*** Bet Runda 2 ***
Hatten Passa
Maremec Satsa 890.00
Hatten All-in 3682.02
Maremec All-in 3560.00
*** Turn(Board): *** : [8h, Er, 8r, Dh]
*** River(Board): *** : [8h, Er, 8r, Dh, 7k]
*** Showdown *** : Rake: 5.00 Totalpott: 8475.00
Hatten [Dr, Es] Två par, ess och damer Vinst: 0.00
Maremec [Eh, Ek] Kåk Vinst: 8475.00

Här borde jag insett vilken dag som var på väg, men jag vinner samtidigt på flera andra bord, så det är ingen panik, dock slutar jag matchen mot Maremec.

Spelar nu istället 10manna ringgame 7.5-15 med 3000k maxinköp.

***** Hand 1035200297 *****
7.50/15.00 Texas Hold’em (No Limit ) – Friday, May 29, 2009 1:12:37 AM
Filip 6 (Vanlig /Cash Game )
Plats 6: Johan QQ (2955.00)
Plats 7: Hatten (3418.17)
Plats 8: Dina->Mina (5841.82)
Plats 1: a1l2a3n4 (2659.26)
Plats 4: PokerEyes (7755.57)
Plats 5: Z7 (5450.58)
Plats 10: sunny109 (516.38)
Plats 2: Blaser375 (1745.37)
Plats 3: jossan (1530.00)
Dina->Mina lägg LM 7.50
sunny109 lägg SM 15.00
** Giv **
Hatten [4k, Kk]
jossan [N/A, N/A]
*** Bet Runda 1 ***
a1l2a3n4 Lägg
Blaser375 Lägg
jossan Syna 15.00
PokerEyes Lägg
Z7 Lägg
Johan QQ Lägg
Hatten Höj till 67.50
Dina->Mina Lägg
sunny109 Lägg
jossan Höj till 285.00
Hatten Syna 285.00
*** Flop(Board): *** : [4h, 3h, 3k]
*** Bet Runda 2 ***
jossan Satsa 465.00
Hatten Höj till 1987.50
jossan All-in 1245.00
*** Turn(Board): *** : [4h, 3h, 3k, 10k]
*** River(Board): *** : [4h, 3h, 3k, 10k, Ek]
*** Showdown *** : Rake: 20.00 Totalpott: 3062.50
Johan QQ Lägger mig Vinst: 0.00
Hatten [4k, Kk] Färg med ess i topp Vinst: 0.00
jossan [Er, Eh] Kåk Vinst: 3062.50
Här är jag verkligen fel ute, men tror såklart att jag köper ut på rivern, men NEJ!
***** Hand 1035194534 *****
7.50/15.00 Texas Hold’em (No Limit ) – Friday, May 29, 2009 1:04:28 AM
Filip 6 (Vanlig /Cash Game )
Plats 2: Blaser375 (3055.37)
Plats 7: Hatten (1428.16)
Plats 1: elpumo (2857.50)
Plats 4: PokerEyes (6287.41)
Plats 5: Z7 (4215.58)
Plats 6: Johan QQ (2985.00)
Plats 8: Dina->Mina (5856.82)
Plats 9: mackan747 (769.07)
Plats 10: sunny109 (235.00)
Plats 3: jossan (1972.50)
elpumo lägg LM 7.50
Blaser375 lägg SM 15.00
** Giv **
Hatten [Er, 2k]
PokerEyes [N/A, N/A]
*** Bet Runda 1 ***
jossan Lägg
PokerEyes Syna 15.00
Z7 Lägg
Johan QQ Lägg
Hatten Höj till 67.50
Dina->Mina Lägg
mackan747 Syna 67.50
sunny109 Lägg
elpumo Syna 67.50
Blaser375 Lägg
PokerEyes Syna 67.50
*** Flop(Board): *** : [Ds, 5k, Eh]
*** Bet Runda 2 ***
elpumo Passa
PokerEyes Passa
Hatten Satsa 285.00
mackan747 Lägg
elpumo Lägg
PokerEyes Höj till 570.00
Hatten Syna 570.00
*** Turn(Board): *** : [Ds, 5k, Eh, 2h]
*** Bet Runda 3 ***
PokerEyes Satsa 1425.00
Hatten All-in 790.66
*** River(Board): *** : [Ds, 5k, Eh, 2h, Kns]
*** Showdown *** : Rake: 20.00 Totalpott: 2986.32
Hatten Lägger mig Vinst: 0.00
PokerEyes [Ek, Dr] Två par, ess och damer Vinst: 2986.32
Z7 Lägger mig Vinst: 0.00
Här känns det också som jag köper ut på turn, men  är slagen hela vägen.
***** Hand 1035185989 *****
7.50/15.00 Texas Hold’em (No Limit ) – Friday, May 29, 2009 12:53:00 AM
Filip 6 (Vanlig /Cash Game )
Plats 6: Johan QQ (2801.83)
Plats 7: Hatten (3058.13)
Plats 9: mackan747 (180.13)
Plats 2: Blaser375 (2911.35)
Plats 5: Z7 (4448.08)
Plats 8: Dina->Mina (5822.50)
Plats 10: sunny109 (295.00)
Plats 3: jossan (2017.50)
Plats 4: PokerEyes (3726.76)
mackan747 lägg LM 7.50
sunny109 lägg SM 15.00
** Giv **

Hatten [Knr, Kns]
PokerEyes [N/A, N/A]
*** Bet Runda 1 ***
Blaser375 Syna 15.00
jossan Lägg
PokerEyes Syna 15.00
Z7 Lägg
Johan QQ Lägg
Hatten Höj till 120.00
Dina->Mina Lägg
mackan747 All-in 180.13
sunny109 Lägg
Blaser375 Lägg
PokerEyes Syna 180.13
Hatten Syna 180.13
*** Flop(Board): *** : [6s, Knk, 4s]
*** Bet Runda 2 ***
PokerEyes Passa
Hatten Satsa 90.00
PokerEyes Syna 90.00
*** Turn(Board): *** : [6s, Knk, 4s, 8s]
*** Bet Runda 3 ***
PokerEyes Passa
Hatten Satsa 750.39
PokerEyes Syna 750.39
*** River(Board): *** : [6s, Knk, 4s, 8s, Er]
*** Bet Runda 4 ***
PokerEyes Passa
Hatten Satsa 615.00
PokerEyes Höj till 1485.00
Hatten Syna 1485.00
*** Showdown *** : Rake: 20.00 Totalpott: 5201.17
Hatten Lägger mig Vinst: 0.00
mackan747 Lägger mig Vinst: 0.00
PokerEyes [7s, Ds] Färg med högsta kort dam Vinst: 52

Här har jag ju en nöträff, misstänker lite att det kan vara färg, men vad ska man göra, vika sig när han höjer med 800 i en pott på 5200? Förmodligen är det vik ändå, då hans bluffrange är liten , men TILT lite grann.
***** Hand 1035160855 *****
7.50/15.00 Texas Hold’em (No Limit ) – Friday, May 29, 2009 12:24:16 AM
Filip 2 (Vanlig /Cash Game )
Plats 5: Hatten (2965.00)
Plats 7: jokern99 (3091.30)
Plats 2: Johan QQ (3072.96)
Plats 3: Cash4Real (5863.01)
Plats 4: david59 (622.26)
Plats 6: Gogga (1680.98)
Plats 9: PokerEyes (1562.84)
Plats 1: Dina->Mina (4317.34)
Plats 8: jossan (1985.00)
Plats 10: SD (2985.28)
Gogga lägg LM 7.50
jokern99 lägg SM 15.00
** Giv **
Hatten [2h, Kh]
PokerEyes [N/A, N/A]
*** Bet Runda 1 ***
jossan Lägg
PokerEyes Syna 15.00
SD Lägg
Dina->Mina Lägg
Johan QQ Lägg
Cash4Real Lägg
david59 Lägg
Hatten Höj till 90.00
Gogga Lägg
jokern99 Lägg
PokerEyes Höj till 270.00
Hatten Syna 270.00
*** Flop(Board): *** : [2s, Kr, 4s]
*** Bet Runda 2 ***
PokerEyes Satsa 421.87
Hatten Höj till 1828.11
PokerEyes All-in 1292.84
*** Turn(Board): *** : [2s, Kr, 4s, 4k]
*** River(Board): *** : [2s, Kr, 4s, 4k, Ek]
*** Showdown *** : Rake: 20.00 Totalpott: 3128.18
Hatten [2h, Kh] Två par, kungar och fyror Vinst: 0.00
PokerEyes [Eh, Er] Kåk Vinst: 3128.18
Här kändes det som att jag ledde med tvåparet på flopp och får in degen, men när turn komm visste jag att det var kallt. River var overkill.
***** Hand 1035167460 *****
7.50/15.00 Texas Hold’em (No Limit ) – Friday, May 29, 2009 12:31:12 AM
Filip 6 (Vanlig /Cash Game )
Plats 2: Blaser375 (1874.78)
Plats 6: Johan QQ (2602.75)
Plats 7: Hatten (5485.84)
Plats 8: Dina->Mina (5890.00)
Plats 1: Pacino (510.77)
Plats 5: Z7 (1845.35)
Plats 3: jossan (2520.00)
Plats 4: PokerEyes (1632.13)
Plats 9: david59 (1144.21)
Plats 10: beware (375.00)
Z7 lägg LM 7.50
Johan QQ lägg SM 15.00
** Giv **
Blaser375 [N/A, N/A]
Johan QQ [N/A, N/A]
Hatten [Ek, Kr]
Dina->Mina [N/A, N/A]
Pacino [N/A, N/A]
Z7 [N/A, N/A]
jossan [N/A, N/A]
PokerEyes [N/A, N/A]
david59 [N/A, N/A]
beware [N/A, N/A]
*** Bet Runda 1 ***
Hatten Höj till 52.50
Dina->Mina Lägg
david59 Lägg
beware Syna 52.50
Pacino Lägg
Blaser375 Lägg
jossan Lägg
PokerEyes Lägg
Z7 Höj till 240.00
Johan QQ Syna 240.00
Hatten Syna 240.00
beware Syna 240.00
*** Flop(Board): *** : [2h, Ks, Kk]
*** Bet Runda 2 ***
Z7 Satsa 720.00
Johan QQ Lägg
Hatten Syna 720.00
beware All-in 135.00
*** Turn(Board): *** : [2h, Ks, Kk, 3s]
*** Bet Runda 3 ***
Z7 Passa
Hatten Passa
*** River(Board): *** : [2h, Ks, Kk, 3s, 4k]
*** Bet Runda 4 ***
Z7 All-in 885.35
Hatten Syna 885.35
*** Showdown *** : Rake: 20.00 Totalpott: 4285.70
Blaser375 Lägger mig Vinst: 0.00
Johan QQ Lägger mig Vinst: 0.00
Hatten Lägger mig Vinst: 0.00
Dina->Mina Lägger mig Vinst: 0.00
Pacino Lägger mig Vinst: 0.00
Z7 [4h, 4r] Kåk Vinst: 4285.70
jossan Lägger mig Vinst: 0.00
PokerEyes Lägger mig Vinst: 0.00
david59 Lägger mig Vinst: 0.00
beware Lägger mig Vinst: 0.00
Här känder det verkligen som att matchen var över på floppen, jag har posse och vill inte skrämma bort honom. KLONK på river.
Allt som allt så backade jag inte fullt så mycket som det kändes, men jag lyckades lägga av innan supertilten kom vilket jag var lite nöjd med. Inget som är så viktigt som att sluta spela när man spelar dåligt samt har otur. Och den komben brukar följas åt, svårt att spela bra när man blir rivrad för många gånger på kort tid. Också därför jag vill visa dessa händer, inte för att visa på bad luck, utan mer att visa på en del intressanta händer och hur man inte ska spela dom kanske 🙂  Nåja, i morgon är det trav i dagarna tre på Solvalla, hoppas våran eminente tipster Calle och Jimmy kan komma med lite roliga drag!
MVH Hatten
MVH Hatten