Ingen som helst tvekan om att spelet sackade betänkligt i konkurrens med VMfotbollen, MEN det berör ca 6veckor av året.

V75 går som tåget, tack vare dubbelt så många jackpots i år jämfört med 2017. Samt inte minst två spelomgångar fler än 2017.

Dock är snittomsättningen lägre än 2016. Betydligt högre än 2017, Skillnaden ligger i extradagar som antalet jackpots.

Två extradagar motsvarar ca 60mkr, 6 jackpots motsvarar ca 20 mkr extra omsättning, totalt således 180mkr kan härledas till

dessa omständigheter. Total uppgång är gentemot 2017  hela +234mkr

2559918110 2433904450 2767709895
77,6mkr 71,6mkr 76,9mkr
7 st JP 6 st JP 12 st JP
33 omg 34omg 36omg

V86 tappar lite, men den exempellösa uppgången som härrörde från ”Tillsammansbolagen” har upphört helt. Totalt – 13mkr

Lika många omgångar samtliga år, men två fler jackpots år 2017 vilket ungefär motsvarar dessa jackpots.

V86 2 016 2 017 2 018
  494 345 333 616995822 603765100
  Snitt 19,01 Snitt 23,73 Snitt 23,21
  26omg 26omg 26omg
  5 JP 8 JP 6 JP

 

GS 75 är svårjämförbart set på halvåret då det presenterades 5 mars 2017, men räknar man på 2017 års första 13 spelomgångar (5/3 till 2/7 och 4/3 till 1/7 år 2018 blir siffrorna svagt sämre (ca 2mkr)

Men beräknat på halvår ser det ju långt bättre ut då det endast var 12 spelomgångar år 2017 men 19 för år2018.

Snittet har dock sjunkit för 2018 , hela 1.3mkr , vilket gör -ca 9%

GS75            
  halvår 185 768 071 269 453 259     83 685 188
             
  13omg 199 354 903 197 458 431      
  Snitt halvår 15.48 14.18    

Jag har inte några siffror för totalomsättning, publik osv, men det kommer ju ATG med relativt snart.

VM kostade nog ungefär lika mycket som V75 ökade med under första halvåret, min gissning att ATG kommer gå i paritet med 2017 på helåret räknat.

Hur årets prismedel ska kunna vidmakthållas övergår mitt förstånd, såvida inte balanserade vinstmedel helt töms, vilket i och för sig

ingalunda är ett otroligt scenario om ATG avses att börsnoteras 2020 ( kapital är bättre att betala ut än sälja på börsen)

NOTERA: Det kan förekomma räknefel i ovanstående, det förekom ju som bekant t o m i ATGs årsberättelse för 2017, så alla kan göra fel.