skriker upprörda makthavare i tidningarna, men det lär inte bli lätt att fälla någon av dom inblandade för videoinstallationen som Galleri Brändström visade på Market.

Dels för att klottraren i fråga är maskerad samt det inte heller finns någon tidsangivelse på när handlingen utförs.

Och det intressanta är att Connex eller SL inte verkar ha en organisisation som antecknar när och var förstörelse sker av tåg och vagnar. Även om tågnumret tydligt syns så är det tydligen tveksamt om det går att härleda händelsen till ett bestämt tillfälle.

Men nästa problem uppstår också i att det kanske var ”Nug” som stog BAKOM kameran, och följdaktligen möjligtvis kan anses ha anstiftat till vandalism, men det är tveksamt hur detta ska bevisas.

Galleri Brändström har enligt uppgift i kvällspressen ”sålt” verket, men det är en sanning med modifikation, då det påstås av galleriet att det finns 5 kopior, med vad hindrar att ”NUG” har ytterligare kopior för eget bruk?

Oavsett så finns det i varje fall 3 kopior till att köpa för den som är hugad.

Det moraliska ansvaret (avskyvärt ord”moralisk”) är definitiv ålagt Galleri Brändström och jag anser att Galleriet bör skänka 100 000 till SL som goodwill och slippa den diskussionen!

MVH Hatten