Är jag till den mytiska kalkstensön som under årtusenden varit en oerhört stor handelsplats för allsköns varor.  Det finns en intressant anläggning i Tingstäde träsk, som är en av Gotlands fåtaliga sjöar. Arkeologer och historiker har dryftat under århundranden vad dom pålade bryggorna mitt ute i sjön använts för, då antalet fynd på sjöbotten varit mycket magert och inte kunnat ge någon direkt förklaring till pålverket. Men genom att fler och fler fynd nu kommer upp ur Gotlands sandiga jord, så visar det att det sena Romariket verkar ha haft egna handelsmän på ön, och då har vi en trolig förklaring till pålverket, nämligen slavhandel. Det är en av världens mest lukrativa branscher och har så varit under alla tider, och det är känt att många slavar togs i österled. Och Roms törst efter slavar samt läder och bärnsten var oändlig, då det gick närmare 10 slavar per Romare i genomsnitt. Därav också Roms många krig och erövringar, då slavar till Legionerna och framförallt till jordbruk och personlig vård krävdes i oändliga mängder. En ö som Gotland lämpade sig också ovanligt väl som omlastningsplats för slavhandel, då vatten och mat behövdes fyllas på för vidare färd till Europa, och vart skulle slavarna fly på en ö, där alla dessutom levde av näringen!? Att då förlägga en förvaringsplats mitt ute på en sjö är genialiskt, då det är lätt att sanera och enkelt att förse med förnödenheter och vattenförsörjningen tillgodosedd.

Men detta är inget som Peter Englund eller Dick Harryson skriver om, då Vikingarnas rykte inte ska solkas ner i onödan.  Det skulle förmodligen inte se så kul ut med ett slavläger nära Vikingabyn som E-Type planerar ?.

Gotland rymmer fler Romerska fynd än vad som är känt för allmänheten, då jag bland annat sett bronsmasker från Mithraskult och foton på ruiner efter Romerska badanläggningar.  Även på fastlandet finns spår av Romersk jordbrukskultur som går att se från bla Google Earth, då en mycket speciell lottindelning som var typisk Romersk går att se på vårens olika färgshatteringar på åkrarna.

Men Gotlänningar är vår tids troll, dom ruvar på sina rikedomar och släpper ingen djävel över bron, speciellt inte fastlänningar. Många är dom som sett ljus nattetid och förklarat det med olika fantasifulla orsaker, när det varit lokalbor på skattjakt. Att skylla på Engelsmän och dylikt är tacksamt,  men svårförklarligt, då en okänd bil direkt blir iaktagen i det öde jordbrukarland som Gotland är utanför turismens Visby.

Sist jag var på Fornsalen och studerade dom fantastiska medeltida skulpturer och religösa symboler som finns bevarade, på grund av  digerdödens fattigdom som  gjorde att inga nyinvesteringar gjordes i Gotlands 100 kyrkor på över 300år. Att Gotland dessutom var så fattigt att ingen brandskattade Gotland efter Atterdag  påhälsning på 1300talets mitt har också bidragit.   Men tillbaka till Fornsalen, där jag vid ett av Silverskåpen hörde följande konversation” Ingmund, här ligger smycket som bonden vi hyr av visade oss för några somrar sedan, kommer du i håg silverskatten han plöjde upp på våren och skulle skänka till Fornsalen, men konstigt, här står unikt fynd,  är det smycket som är unikt eller  vad det menas med det? 

Gotland  hade under en lång period på 1700talet  också osedvanligt många framstående silversmeder, men det står väldigt lite om någon silverimport till Gotland i den tidens tullbrev, så man undrar var smederna fick råvarorna ifrån, men skickliga var dom, trots Gotlands fortskridna fattigdom som var skriande på 1700talet. Linne som besökte ön ansåg att räligare bostäder var svårt att finna på fastlandet,  det var kallt och fuktigt och dragit, men vackrare flora fanns heller inte att uppbåda annorstädes.  Den ser jag fram i mot nu när VÅREN nalkas.

// Hatten