insats 0.5%= 55u

alcazar -emilia  till 13 ggr med 0.5% = 55u

alcazar-scotts till 2.75 med 1%= 110u

mvh hatten