Tar över 58,5 mål Hamburg – Allingsås 3 units på will hill.

/Bob