Underliggande dokument har jag haft tillgång till sedan 14e April, dock har jag inte vilat störa Skarplöths intentioner om att förhindra rejkback, öka hästsportens internationella intäkter, men nu när det är uppenbart att Skarplöth inte har någon som helst intention att förhindra samarbetspartners som PARIBET, GERMAN TOTE, BETXPRESS och övriga utomnordiska partners med Frankrike som enda undantag, så ser jag ingen orsak till att hålla tand för tunga.

Var och en kan läsa sig till att intentionerna beskrivna härunder på inget vis fullföljs i dag, det är PARIBET mfl bevis för. 

 

Det vill säga att detta är Skarplöths förslag givna i April : 

DET INTERNATIONELLA SPELET
Hasse Skarplöth, 4 april

AGENDA
• Varför internationellt spel? • Nuläge, internationella avtal • Framtid, internationella avtal

HISTORIK
1997 ATG får tillstånd att både ta emot spel samt spela till alla nordiska länder 1999 Internationella avdelningen bildades Spel från Norge och Danmark – manuell hantering 2000 Spel till Prix d’Amerique – (MSEK 5,2 i LP) 2001 V75 lanseras i Danmark 2002 ATG får tillstånd att ta emot spel från alla länder 2003 Holland, Österrike, Tyskland, Estland och Polen börjar spelar in i ATGs pooler 2004 V75 lanseras i Holland, Österrike, Tyskland och Estland. 2007 www.atg.se/english lanseras i december 2010 ASR – internationell kanal lanseras 2013 Internationella avdelningen upphör och blir en sektion inom Försäljningsavdelningen

VÅR VISION: ”Nordens största och mest lönsamma spelbolag verksamma på en global marknad”

EXPORT
År Omsättning Intäkt 2009 1 572 65 2010 1 756 73 2011 2 141 91 2012 2 530 108 2013 2 648 114
• Spel från utländska partners in i svenska pooler • Spel från utländska partners i lokala pooler

År Omsättning Intäkt* i snitt ca 2009 264 40 2010 345 52 2011 355 53 2012 470 70 2013 541 81
• Spel från Sverige i utländska pooler • Spel från Sverige i lokala pooler
* Särredovisas normalt inte, ingår i svensk omsättning

AKTIVITETER
• ”Internationellt” – en del av Försäljningsavdelningen • Ny chef, Helena Hallman (juli, 2013) • Nya vadhållningsbestämmelser I. Förbud mot robotspel II. Maxgränser antal inlämnade system III. Förbud mot rabatter • Avstängningar, varningar och utredning • Ansökt om utländska licenser – fått nej. Men vi försöker igen… • Ny avtalsmodell på gång

 

TOTALISAATOR, ESTLAND
• Avstängda från allt spel till ATGs produkter • Utredning inleddes 10 januari • Inga kommentarer – utredningen pågår • Vi kommer att redovisa resultatet, men inte offentliggöra innehållet i utredningen

 

KONCESSIONEN

ATG har ansökt om tillstånd att tillhandahålla spel i andra länder, regeringen har ej funnit skäl av bevilja detta.

NULÄGE, INTERNATIONELLT
• 36 partners i 21 länder • Avtalstid – längsta till 2017 • Gamla avtal som förnyats automatiskt • Provision på bruttoomsättning • Internationell standard mellan hästspelsbolag • Endast licenshavare på respektive marknad. Rapporteras till LI • Vissa – men inte alla – har haft förbud mot rabatter

 

FÖRDELNING, 100 KRONOR

Fördelning Sverige: Vinster 70kr, Sporten 13kr,Staten 11kr, ATG 6kr

Fördelning Import: Vinster 70kr, ATG 26kr, Partner 4kr

Fördelning Export: Vinster 70kr, Partner 25,70kr, ATG 4,30kr

NYA AVTAL, Q2 2014
1. Grundläggande krav 2. Innehåll 3. Affärsmodell
”Lika villkor – och högre intäkter till svensk trav- och galoppsport”

1. GRUNDLÄGGANDE KRAV
• Solid samarbetspartner • Bred kundbas • Minsta nivå på nettointäkt

2. INNEHÅLL
• Förbud mot rabatter • Export: Svensk lag gäller vid eventuell tvist • Territorieavgränsning – med hänsyn till EUrätt • Revision av oberoende part • Immateriella rättigheter

3. AFFÄRSMODELL (EN TANKE)
• Trots ”Grundläggande krav”… • …trots ”Nytt avtalsinnehåll”… • …måste jag ställa mig frågan om jag kan vara helt trygg med att: • Inga rakebacks förekommer framöver • Inga svenska kunder rekryteras till utländska partners • Trygg? – Väldigt mycket mer, men inte 100% • Därför skulle jag vilja resonera med er om att komplettera med en ny affärsmodell…

 

3. AFFÄRSMODELL (EN TANKE)
• Från nuvarande affärsmodell baserad på bruttoomsättning: • Partnern tjänar pengar oavsett vilken typ av kund som den har • Kan stimulera till att partnern rekryterar stora svenska kunder • Stimulerar partnern väldigt lite till bred marknadsföring av ATGs produkter • Till ny affärsmodell baserad på faktisk nettoomsättning

EFFEKTEN AV ”EN TANKE”
• Ponera: • Att en partner rekryterar en storspelare mot rake back • Kunden är så skicklig att hen vinner 100 på varje satsad 100lapp • Effekter av olika affärsmodeller: • Bruttoomsättningsmodell: • Partner får 25,70 kr per satsad 100 lapp med avdrag för lokal skatt • Spelaren berörs ej • Nettoomsättningsmodell • Partner får 0 kr • Spelaren berörs ej

 

KONSEKVENSER
• Färre partners? • Ambition: Höja marginalen • Lika villkor

skarplöts utlandsavtal