Nordicbet har satellit på söndag kl 19, med tre(3) garanterade platser. Varje paket motsvarar ca 2000€ värde, det kostar 200€ att vara med, men det finns fortfaranade satelliter till finalsatelliten som gör att det går att komma undan billigare. För ögonblicket är 10 anmälda till finalensatelliten så det kan bli ett fint övervärde.

Nordicbet kommer förövrigt att sponsra undertecknad i samtliga tävlingar och jag kommer att skriva och fotografera från Talinn i betydligt högre utsträckning än vad som varit möjligt i Venedig.