jag provar 1% på Chievo

odds: 5.0

bolag: SS

insats 1%=120u