Spelförstörda har en sjukdomsbild inte olik narkomaners och alkoholister, där familjerelationer slås sönder, arbete förloras samt enorma skulder byggs upp, endast den fysiska hälsan är möjligen bättre. Tidigare har detta inte tagit på något större allvar, och ansvarsfördelningen har varit till behövandes nackdel, dvs det har funnits ytterst begränsat med vårdplatser i hela Sverige.

Nu klassas detta som sjukdom och kommunerna ska enligt lag tillse att tillräckligt med vårdplatser säkerställs. Huruvida detta verkligen sker, är ytterst tveksamt enär landets kommuner inte dimensionerats för 1miljon immigranter sistlidna sju åren.

Enligt uppgifter från spelkommissionen har 28 000 stängt av sig från casinospel på nätet , genom de nya spelpreventiva åtgärder som spelbolagen infört. Till detta kan läggas att Casino Cosmopol sedan 2015 haft generellt 6000 som stängt av sig själva, med en topp på 7500 i fjol.

 

 

 

 

 

Något som är utomordentligt är flertalet bookmakers infört automatiska upplysningar när man loggar in på spelbolaget- Sistlidna 12månaders resultat blir synligt och kräver aktiv åtgärd för att tas bort från skärmen. Nu saknar jag automatisk bokföring hos alla spelbolag, så man kan följa resultaten för olika spelformer såväl dag som vecka/månad för att förbättra möjligheterna för kunderna att upptäcka accelererande förluster, samt identifiera var man förlorar minst pengar, t o m kanske vinner pengar?

Skrämmande att så oerhört många stänger av sig, likväl är det positivt att människor inser sina problem, och frågan är hur stor andel av de spelförstörda som slutligen tar steget ? Insikten i att den enda lösningen är självavstängning brukar inte vara första steget om vi säger så.

Generellt förekommer uppgifter att 2% finns inom riskzonen för att bli spelförstörda , konstanta siffror sistlidna 20åren, trots internetcasinonas explosionsartade utveckling. Jag gissar att siffran är ”skrämmande ” hög, och inte äger relevans utan grundar sig på alltför lågt satta gränser, samt att generellt har de flesta människor en förmåga att stoppa i tid, även om det hinner bli dyrt innan nödstopp dras. Det är rimligtvis de siffrorna som avspeglas i de första månadens höga numerär , jag har svårt att se att 300 000 per år kommer stänga av sig från nätspelandet.

Av de spelförstörda tillfrisknar en mycket hög andel, således är utsikterna långt ljusare än för de som är tablett, narkotika, alkoholmissbrukare. Dock är återfallen vanliga och många, enär det är en sjukdom med stärkt fäste i psyket , det krävs substitut för spelandet för att långsiktigt finna frid, hitta en hobby eller förkovra sig i yrket är normalt en god ide.  De allra flesta utvecklar en självskadebeetende som är svårartat.

Det är fullständigt förödande att staten tillåter casinoreklam överhuvudtaget , det finns en enormt stor skillnad mellan casinoreklam och sportspel/hästspel , vilket SKA tas ad notam, genom att casinoreklam förbjuds ! Detta sker undan för undan i allt fler länder, och trots regeringens fullständigt omättliga hunger efter skatteintäkter, kommer det säkerligen förbjudas även i Sverige. 

Det är förödande med Svenska Spels olika slotsmaskiner som står till 95% i förorter och enklare snabbmatställen, man ser inga slots på stureplan om vi säger så. Naturligtvis ska inte slots finnas enkelt tillgängliga, med ursäkten att man tillgodoser behov, som annars tillgodoses av andra aktörer, för med sådant argument ska naturligtvis staten också sälja narkotika ! 

Naturligtvis ska man som kund kunna välja om man vill stänga av sig från ALLT spel, eller tex Casinospel, Sportspel, Hästar, Bingo, Poker, Livespel på olika idrotter osv. Speciellt Livespel är problematiskt för de som jagar förluster, enär nya situationer och odds ständigt uppkommer. Det är nödvändigt att de kunder som SÅ ÖNSKAR, har valmöjligheter. 

För de drabbade finns det några åtgärder som är nödvändiga.

1: Stänga av sig från alla former av spel

2: Kontakta en spelmissbrukarförening

3: Kontakta kronofogden för skuldsanering.

4: Total kontroll av ekonomi genom god man

5: Kontakta alla medmänniskor som blivit drabbade av din sjukdom,

gör upp en avbetalningsplan som inte bryts, det tar tid att bli skuldfri

och de man lurat ser hellre att dom får 200kr per månad än inga pengar alls oavsett skuldbördan.