Då det undan för undan tillkommer nya läsare och spelare så ska jag presentera spelskola  med hjälp av min vän ”farbror the guru” som har bloggen www.farbrortheguru.com.


Insatsens storlek? Skall det behöva vara komplicerat? Ja, det är ett faktum att man måste vårda sin bankrulle om man vill ha framgång i Oddsspel.
Det behöver inte vara så komplicerat och det handlar i princip om att ha disciplin.
Huvudstrategierna är: fixa insatser och procentuella insatser
Om man väljer fixa insatser så satsar man helt enkelt samma belopp hela tiden och om man väljer procentuella insatser så låter man insatsens storlek
bero på bankrullens storlek.
Hur stor bör insatsen vara?
En vanligt förekommande rekommendation är att insatsen bör vara 1-3% av bankrullen när man spelar på ”sides”, det vill säga matcher med två möjliga utfall
och odds i närheten av två. Det blir aningen mer komplicerat om man spelar på matcher med mer varierande odds.
Alltså, den som väljer att spela med fix insats beräknar insatsens storlek utifrån bankrullens utgångsvärde och den som väljer procentuella insatser beräknar insatsens storlek utifrån bankrullens aktuella storlek.
Vad är då bäst?
Farbror vill påstå att skillnaden mellan fixa insatser och procentuella insatser är ganska liten. Möjligen finns det vissa argument som talar för att använda procentuella insatser. Rent intuitivt känns det rimligt att öka insatsen om man har lyckats flerdubbla bankrullen.
Det finns teoretiska analyser av hur stor insatsen bör vara.
Dessa analyser är av stor betydelse när man spelar till exempel Black Jack och behärskar korträkning.
Dock vill farbror påstå att folk överanvänder eller missbrukar dessa analyser i Sports Beting.
Om man har full räkning på korten kan man exakt räkna ut sannolikheten för vinst och ställa denna sannolikhet i relation till oddsen.
När man spelar på sport kan man på sin höjd uppskatta vinstchansen.
Viss hjälp kan man ha av dessa teoretiska analyser (”The Kelly Criterion”) vid valet av insatsens storlek.
Dock förutsätter detta att man har en mycket god uppfattning om hur bra man är på att tippa! Ack, en samvetsfråga!
Enligt Kelly skall insatsens storlek väljas med följande formel:
Insats = P – (1-P)/(O – 1)
Där P = vinstchansen och O = oddsen man får

Förklaring av sammanställning av spel samt spelskola

På förekommen anledning så ska jag förklara närmare hur och varför jag har denna uppställning på spel jag gör.

För att veta hur mycket man ska spel på varje enskilt objekt i förhållande till hur mycket pengar man har råd att förlora så måste man veta några förutbestämda kriterier!
1. Vilken summa finns att spela för= Bankrulle
2.Hur bra är spelet? = hur hög del av bankrullen ska investeras!
3.Vilken risknivå vill jag ligga på rent generellt

utfall1: 50/100*0.90%= 1.80
utfall2: 50/100*0,90%= 1.80
har bookien då fått in 1000 kr på varje utfall har han fått in 2000 kr samt ska betala ut 1000kr*1.80= 1800kr
vinsten är då 2000 – 1800=200kr
Om spelet hade varit skattefritt så hade inte bookien gjort någon vinst alls!

Och det som jag kallar KORREKT odds är alltså odds UTAN skatt, vilket är vid en vinstchans på 50% så är oddset 2.0 !!!!

För problemet för spelaren är ju självfallet att FÖRST slå skatten , då går vi jämt, därefter ska vi slå bookiens oddssättning´, dvs hitta spelobjekt där vi anser att dom utfall som bookien gett ett visst värde är felaktigt , vilket då ger ett felaktigt odds som gör vi tjänar pengar  i längden .

Och detta i LÄNGDEN är vad spel handlar om, har man inte DISCIPLIN samt ett SPELSYSTEM som fungerar för ens personliga spelstil så förlorar man pengar i längden , eftersom man spelar på matematik, och då måste matematiska lagar gälla, och för att matematiska lagar ska gälla så måste alla beräkningar ske på ett stort underlag= och detta underlag är SPELTILLFÄLLEN .

Och är det nu så att du är skickligare än den bookmaker du riskerar dina pengar hos,  så måste tur och otur (stolpe in och stolpe ut) få en chans att ta ut varandra!

Följaktligen bör man spela med en bankrulle samt ett spelsystem och detta spelsystem jag följer ser ut på följande vis!

Man  satsar ett antal % av sin bankrulle efter hur högt spelvärde varje spel har!

Säg att jag har spelat på att Sverige går till EM slutspel i fotboll:

Det finns bara 2 möjligheter att spela på; antingen går Sverige till slutspel eller EJ.

Utfall1 ger jag 70% chans och utfall 2 ger jag således 30% chans.

Nu ska jag hitta en bookmaker som ger BRA odds på dessa utfall.

Oddsen jag hittar är följande=

utfall1: odds 1.25 vilket är omvandlat till chans 80%

utfall2: odds 4  vilket är omvandlat till chans  25%

vilket ska jag då spela?

enligt mina beräkningar var korrekta oddsen följande

utfall1: 70% chans = 1.42 är  korrekt odds

utfall2: 30% chans= 3.33 är korrekt odds

vad jag tror om vem som vinner är inte intressant som spelare utan endast värderingen av utfall och i detta fall är det för högt odds på utfall 2.

Och om jag spelar utfall 2 och min värdering är korrekt så kommer jag alltså i långa loppet tjäna mellanskillnad mellan korrekt odds och det odds jag köper!

I detta fall då värderingen mellan bookien och mitt utfall( 30%-25%= 5%) över värdet jag får är alltså 5% vilket gör att har jag rätt i min värdering oftare än 34 gånger av 100 så tjänar jag pengar!  Det är detta som är HELA hemligheten med spel , hitta överoddsen och spela dom med KORREKT insats så går man med vinst!

Nästa Problem är värderingen av hur bra spelet är!

ALLA odds måste omvändas till procentuell vinstchans. Därefter måste man ha en känsla för hur stor felmarginalen är i bedömningen.

Helst ska man också ha en marginal för tiden man ligger ute med pengarna på också, men det är överkurs.

Så tillbaka till värdering av en match:

Liverpool-Bolton

värdering: 65%-23%-12%

korrekta odds: 1.54-4.34-8.33

Eftersom spel innehåller många slumpmoment, så blir knappast en värdering speciellt exakt , utan det finns självklart en viss felmarginal i värderingar.

Alltså är förmodligen en mer korrekt matematisk bedömning -63/67%-22/24%-11.5/12.5%

korrekta odds: 1.58/1.49 – 4.54/4.16 – 8.69/8

För att kunna gå hävstång så bör man alltså inte spela till lägre odds än 1.58 om värderingen är 65%, och med värdering 23% är lägsta spelbara odds 4.54

och värdering 12% är lägsta odds 8.69 .

Men nu ska vi också tjäna pengar på detta, och då är nästa fråga, hur mycket ska matchen/spelet vara felvärderat för att det ska vara intressant att investera sina pengar i objektet.

Själv tycker jag detta är den stora skillnaden mellan vinnande spelare och duktigare tippsters. Det finns många experter, men väldigt få spelare som går med vinst i långa loppet och år ut och år in.

Problematiken stavas DISCIPLIN.

Ta  en favorit som ja värderar  till 60% chans, dvs ca 58-62% vinstchans. Det korrekta oddset är 1.667, lägsta spelbara odds är 1.72 .

Men vad ska du ha för att i längden gå med vinst? 1.72 är det matematiska svaret, men eftersom en bankrulle inte är oändlig, så får du inte ha otur alltför länge.

Alltså krävs det ett överodds för att minimera oturens inverkan och överoddset storlek ska vara i paritet med oddset.

Säg att jag får spela till 55% värdering= 1.81 i odds, det skiljer 3%(58%) mellan mitt sämsta utfall och 7% (62%) till det bästa.

Dessa 3% gör att jag tjänar MINST 3% mer per spel jag gör under hela mitt liv om jag gör en korrekt värdering av chanserna.

Så spelar jag 1000 spel på ett år med 200kr insats varje gång till odds 1.81 och dessa spel sitter till 60% så tjänar jag bra pengar.

Insats 1000*200=200 000. 60%(600 spel) av gångerna vinner jag  totalt 218 400(600*1.82*200) och 40%(400 spel) förlorar jag totalt 80000(400*200)

Insats: 200000

vinster: 218 400

förluster: 80 000

Bruttovinst : 138 400 insats: 120 000

nettovinst: 18 400

Roi: 218400/200000=1.092%

Jag brukar själv ligga på en ännu högre marginal i kraven på spel, där jag vill ha 1.85 i odds för att spela på en match som är värderad till 60%, dvs 54% chans.

Ett överodds på 6% för att spela på odds i denna nivån.

Om det är en match som är värderad till 25% chans, dvs 4.0 i odds, vill jag ha minst 5.0 (20%)för att spela matchen lågt,

och 5.50(18%) , en mellanskillnad på 7% för att spela den med medelinsats. Får jag 6.50( 15%) , vilket ger 10% i överodds, så spelar jag förmodligen med maxinsats.

Risknivåhantering!!

Och dom insatser jag brukar använda är

1% på lågspel = ca 3-4% felsatt odds dvs spel med 50% vinstchans kräver odds på 2.17(46%)

3% på mediumspel= ca 5-8% felsatt odds dvs spel med 50% vinstchans kräver odds på 2.32(43%)

5%-10% på MAXSPEL= minst 10% felsatt odds dvs spel med 50% vinstchans kräver odds på 2.50(40%)

och dessa %angivelser är då hur stor andel=% jag satsar av bankrullen !

Så med bankrulle på 10 000 units så satsar jag 1%=100u

3%= 300u

5%=500u

10%=1000u

sjunker rullen till 7500u så innebär 1% =75u

3%=225u

5%=375u

10%=750u

Risknivåhantering är det svåraste av allt, för man måste vara väldigt  medveten om sin egen kapacitet för att ha rätt risknivå, har man för låg så tjänar man för lite pengar i förhållande till sin kunskap och har man för HÖG risknivå så förlorar man sina pengar!

Som nybörjare ska man definitivt spela FLATspel, dvs satsa samma % av sin bankrulle oavsett spel ! Oftast brukar man då satsa ca 1% av bankrullen per spel, men i gengäld  FLER spel med LÄGRE överodds än vad som är nödvändigt  med HÖGRE risk.

Framförallt i amerikansk idrott används flatspel, då skatten är lägre samt bookies är skickligare i Amerikansk idrott!

Sedan finns det hur mycket om helst att läsa om dessa problem och man BÖR verkligen försöka läsa det som finns, för det är vitalt för möjligheterna att tjäna pengar i långa loppet, det jag skrivet är på INGET sätt något facit utan endast MIN uppfattning av läget och jag måste dessutom reservera mig för eventuella skrivfel då jag inte hinner kontrollera all stavning samt siffror!

Läs gärna mer på följande sidor!

http://www.farbrortheguru.com

Hälsningar Hatten