Följaktligen kan man mycket enkelt minska möjligheterna till spelmissbruk genom att tillåta fler aktörer anordna poker ÖVERALLT i Sverige.

Att införa spelmaskiner som förströelsemaskiner där det är 100% återbetalning, vilket drastiskt reglerar dom ekonomiska problemen för människor som gillar att spela på spelautomater. Detta skulle också minska intresset för illegala spelautomater vilket bör vara positivt.

Trolig följd bör också vara att intresset för att spela på internet avsevärt skulle minska.

För att förhindra att antalet spelmissbrukare på Svenska Spels internetpoker ska öka, kan tex kostnaderna för spelet minska, i form av ännu lägre spelavgifter(rake).

Den är i dag lägst utav alla aktörer, men om den sänks till 1% istället för dom 2.5% som nu är, så skulle mindre pengar försvinna från spelborden, vilket skulle gynna spelarna och minska risken för ekonomiska problem för spelmissbrukarna.

Dessutom skulle denna åtgärd avsevärt minska intresset för andra aktörers pokersiter på internet, som i dag tar en avgift på 5%(obs tak för avgift per pott är legio) .

Att som i dag tillåta dom oerhört höga pokerspel på Svenska Spels pokersite där potter på flera 100 000 spelas och upp till 100 000kr får tas med till ett spelbord är ytterst tveksamt ur spelproblems synpunkt. Framförallt för att det skapar förutsättningar för spelmissbrukare att hoppas på den stora vinsten.

Spelautomater har alltså varit den helt dominerande spelformen bland de som sökt hjälp hos nationella hjälplinjen i Norge. Efter förbudet mot spelautomater har problemet kraftigt minskat hos de hjälpsökande i vårt grannland. (sid 173)

De sålunda förbjudna ca 20 000 spelautomaternahar ännu inte ersatts av de ca 10 000 spelautomater av JackVegas-typ som ska placeras ut av Norsk Tipping. (sid171)

T o m Norge vägrar inse konsekvenserna av spelautomaterna!

Tabell 4.9 Internetsjälvhjälpen – uppgiven mest problematiska spelform(sid175)

Spelform Andel spelare

Spelautomater 36,40 %

Internetpoker 21,20 %

Vadslagning 12,10 %

Spel på hästar 10,60 %

Internetkasino 6 %

Poker live 6 %

Kasino live 4,50 %

Bingo 3 % ¨

Ytterligare ett incitament i ovanstående analys.

Spelfrekvens, ju kortare tid mellan insats och utfall, desto större risk att spelaren försätts i ett transliknande tillstånd, och större

risk att spelaren får en högre inlärningseffekt.

Kontinuitet, hög spelfrekvens och möjlighet att snabbt göra ny insats efter utfall är en hög riskfaktor.

Tillgänglighet, ju större tillgänglighet i tid och rum, desto större andel av befolkningen drabbas av spelmissbruk.

Spelmiljöns utformning.

Marknadsföring kan ha effekt på de som redan är spelberoende

SAMTLIGA kriterier visar på olämpligheten att tillåta spelautomater i krogmiljö.

JACKVEGAS är helt enkelt en extrabeskattning utav personer som inte har råd att betala skatt.

MVH Hatten