ATGs roll skiljer sig markant från Svenska Spel, enär ATG är ett aktiebolag, som till sin uppgift har att arrangera spel på hästar som i sin tur ska generera pengar som Svensk Travsport samt Svensk Galopp ska fördela inom respektive intressegrupper.

Generellt beskattas spel på hästar med 30% av omsättningen. 2015 omsatte hästsporten drygt 12,5 miljarder, 3,8miljarder bruttointäkter. Därutöver omsattes även ca 3,2 miljarder genom internationella samarbetspartners, där beskattningen varit 4,25% men nu höjd till ca 5% generellt(svårberäknat då avtalen löpande skrevs om för såväl norden som utomnordiska samarbetspartners under 2015, men avtalens utformning är hemlig) ATG anses erhålla provisioner och därmed utgår ingen totoskatt från staten på omsättningen från utlandet.

På den Svenska spelomsättningen  erhåller staten 35% av skatteuttaget 1337

Spelets kostnader uppgår till brutto 1200 milj, netto  ca 712miljoner.

Prismedel 746milj (Differensen på ca 100milj är intäkterna från utomnordiskt spel)således erhåller hästsporten ca 1,8miljarder

Totalomsättningen över 15 miljarder för hästspel

ATGs argument inför spelregleringen är följande 

Hästsportens sysselsätter 30 000 arbetstillfällen och bör av denna orsak särbehandlas i spelregleringen 

ATG är bäst lämpade att arrangera spel på hästar enär de tar bäst spelansvar !

ATG har högst spelsäkerhet på marknaden.

 

Argumenten håller inte på någon punkt dessvärre. Hur man än vänder och vrider på sysselsättningsgraden, så är det knappast fler än 4000 arbetstillfällen enär det reella hästantalet som ATG använder såsom grund är långt färre än vad som används i beräkningen(tävlingshästar i träning)

Enligt den senaste hästskattningen som Jordbruksverket och Hästnäringens Nationella Stiftelse gjort finns det cirka 90 000 varmblodiga travhästar och 10 000 kallblodiga travhästar i Sverige. Omkring 18 000 av dem är i träning. Dessutom finns cirka 1 100 startande ponnyer. Även med 110 000 hästar så beräknas normalt ca 5-8 hästar genererar en direkt heltidsanställning. Då når vi i bästa fall 22 000 heltidsanställda. Därutöver finns det kringtjänster osv, således är det ett rimligt antagande med möjligtvis 25 000 inom HELA sporten , dock INTE klarlagt att hästantalet och därmed tjänsterna skulle minska på grund av att ATG konkurrensutsätts(förutom företaget ATG och möjligen ST som har ett gediget antal heltidstjänster och konsulter . Samt anställer allt fler undan för undan, även om många är konsulttjänster.)

MÄRK väl att jag kan garantera att det inte finns 90 000 varmblodiga(travhästar) i Sverige , för med kullar på från 5000 födda för 20 år sedan till år 2014 års registerade föl a 2665 , så skulle det kräva att minst 85%  av  hästarna uppnår aktningsvärda 40 års ålder .  Med uppgifter som är så fullständigt befängda, finns det ingen som helst trovärdighet för ATG och ST, enär faktaunderlag fullständigt saknas. ( https://www.travsport.se/artikel/travsporten_i_siffror )

ATGs Spelansvar är ytterst begränsat, vilket följande bevisar: 

ATGs casinospel : Virtuella hästar påstås inte vara ”rött spel” tack vare att dragningarna (loppen) sker var tredje minut. Dock finns det 10 000kr insats och omsätta 50 000 per lopp. Dessutom kan ATG när så behagar(om man måste tjäna ännu mer pengar) öka frekvensen av dragningar. Det går heller inte att stänga av sig själv från detta spel. Sammantaget visar detta ytterst begränsat spelansvar.

ATGs alltmer frekventa uppfinningar av nya spelformer, där kombinationsmöjligheterna hela tiden stegras samt försök att minska tiden mellan varje lopp på banorna ger inte heller något direkt sken av spelansvar.

ATG.se saknar möjlighet till bokföring av spel, vilket är ett ytterst effektivt verktyg för att begränsa sitt spelande för de som så önskar, enär det annars automatiskt skulle kunna påvisa resultatet av dag,vecka,månad,årets resultat på spelet.

ATGs spelsäkerhet 

Sista spelutredningen gällande korrupt spel gjordes 1995. (Hästsporten består således av världens hederligaste folk)

Antalet fullständigt horribla misstag som skett sistlidna fyra åren är frapperande många. Ett axplock

1: Östersundsksandalen

är naturligtvis är ett av de största haverieerna , där en spelare från USA klarade av att spela 19,2 miljoner, på kredit, i ett lopp där det omsattes 40 000 normalt. Pengatvätt? Spelkupp? Felande teknik? Spelar naturligtvis roll vilket motiv som fanns, likväl ska inte det inte kunna ske, dessutom visade sig Säkerhetschefen sätta samtliga spelsäkerhetslagar ur spel efter att spelet skett. Att godkänna att loppet reds med totalisatorspel påvisar i sig ett företag fullständigt i avsaknad av spelförståelse och spelsäkerhet.  https://gamblersvardag.se/atg-utsatt-jattespelkupp

 

2: Spel efter att loppet gått i mål: 

7 februari 2012 Charlottenlund:

Bengt Adielsson som är en mycket välrenommerad journalist, skulle kontrollera ett spel som gjorts före spelstopp, gick in på atg.se under loppets gång och av misstag tryckte iväg samma spel igen. Insåg att något var fel och provade spela även EFTER målgång, när ordningsföljden var klar och fick ut sin vinst på sista spelet.

Åmål: 3september 2012:

Flertal kunder spelade EFTER att hästarna gått i mål och kunde således spela med garanterad vinst, vilket kunder som spelade INNAN loppet startade förlorade pengar på genom att oddsen sänktes.

 

3: Utomnordiskt spel med rejkback och 30dagars kredit

ATGs vd Hans Skarplöth berättar att han numera förbjudit rejkback (januari 2014), ATG har sedan 2004 med emfas påstått att rejkback varit förbjudet samt  vidhållits bergfast av såväl Remy Nilsson(tidigare VD) som Hans.

Att rejkback förekommit sedan 2004 bevisades genom bland annat Estlandsskandalen ( https://gamblersvardag.se/atg-vann-mot-rejkbackbolag) den första av alla utomnordiska avtal som skrevs och sannolikt är grunden till hela iden om utomnordiskt spelsamarbete. Hur ska man annars förklara att Sydafrika, Tasmanien, Australien tillhörde de första avtalsskrivarna?

Svenska Staten har på grund av rejkbackbolagens härjningar förlorat minst en miljard i skatteintäkter.

Hästsporten har förlorat minst två miljarder i intäkter, Svenska spelare har förlorat minst 1 miljard i minskade utdelningar genom rejkbackbolagens ständiga vinster. Detta har således pågått sedan 2004, med ATG och ST/SG goda minne, samt dessutom förnekats kategoriskt av desamma.

money_laundering

 

 

 

 

 

 

4; Direkt felaktiga hanteranden av misstag, där reglemente inte följs, eller är i total avsaknad av reglemente

: Övrevoll galopp 25 Augusti 2013

Fel häst dömdes som 1a på ett målfoto som klart visade ordningsföljden och där 2a häst i mål ropades ut som vinnare. Alla pengar som spelats i loppet, på vinnare, plats, komb, trio, v3, v4 och v65 betalades ut på felaktigta förutsättningar.

Detta var förövrigt inte första misstaget ansvarige person gjort under dagen, utan endast det grövsta. Absolut värst av allt är att ATG inte höll Svenska Spelare skadelösa för det inträffade, utan följde sina paragrafer juridiskt korrekt, men med ett godwillmässigt katastrofalt beslut. För trovärdighetens bör ATG i förekommande fall när samarbetspartners fallerar, själva påta sig skyldigheten att ersätta skador som drabbar kunderna, oavsett avtal med samarbetsparter. Det är INTE kundernas problem att ATG har dåligt skrivna avtal.

6e oktober 2013 :

Skellefteå Travbana bortser från reglemente och har tre istället för fyra personer i måldomarnämden. Måldomarnämden slarvar med ordningsföljden och sätter 7e häst i mål som trea och vice versa. Till följd att spelarna som placerat sina vad rätt inte får någon utbetalning, dock får hästägarna retroaktivt ersättning för ekonomisk förlust. Spelarna som åsamkats förlust får ingen ersättning.

Måldomarnämden tvingas omgående avgå, men återigen är det bristande SPELSÄKERHET !

 

5:  Spelstötar och förvånande prestationer. 

Idrottsrörelsen befläckas i allt större grad av såväl korrupt spel, som använde av otillåten medicinering.

Hästsporten har ingen som helst insikt eller kunskap om korrupt spel, och lägger ytterst begränsade medel på kontroll av medicinering , närmast obefintlig före löp, och begränsat efter lopp, där provtagning dessutom begränsas av ”kostnadsskäl”  Sök på spelstötar här på GV

Läs gärna hur USA-travets höjdare en efter en avslöjas med otillåten medicinering eller ren doping ( http://www.harnesslink.com/mobile#url=News/Ron-Burke-and-Julie-Miller-hit-with-drug-charges)

 

6: Förändringar av spelpooler efter att spelet stängts

Charlottenlund samt Boden under 2014 där eventuella utdelningar på vinnande rader inte alls stämt med definitiva utdelningar, således avsaknad av spelsäkerhet( har skett många fler gånger förövrigt)  https://gamblersvardag.se/atgs-utlandsspel-fallerar-pa-charlottenlund

 

ATG fick efter Östersundshaveriet ett antal punkter som skulle åtgärdas, bland annat skulle en Compliance Officer anställas, så har icke skett. Läs med fördel Paul Scotneys utredning av ATG och dess totala avsaknad av spelsäkerhet , utredning som beställdes av Lotteriinspektionen

Paul Scotney utredning bevisar rejkbacks

dont-ask-me-about-my-business-kay

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats:

Hästsportens omsättning kommer sjunka markant framöver, bland annat på grund av 4epenningtvättsdirektivet (jag genomgått LI inköpta utbildning) vilket kommer påverka såväl banspel, spelbutiksspel samt framförallt utlandsspelet.

Likväl kan en framtida spelreglering gynna Hästsporten, men inte ATG, för ATG saknar kompetensen att verka på en konkurrensutsatt marknad, saknar också såväl teknik som kunskap och därför bör ATG börsnoteras, så att man får ett korrekt pris på verksamheten, kundstocken och spelbutikskontrakten. Därefter kommer en fullständigt naturlig sammanslagning ske med internationell aktör, tex Unibet /Bet365 / Betsson och därmed förse ATGs nuvarande kunder med såväl sportspel som poker osv.

Hästsporten som i dag erhåller endast 700miljoner i prismedel av de 3,8 miljarder som är intäkterna för ATG, kommer genom en väl genomtänkt spelreglering kunna erhålla 300 miljoner ytterligare, kanske även mer genom att INTE hästsporten bedriver spelet, utan endast säljer spelobjekten och informationen /statistiken. För att erhålla en internationell prisnivå(beskattning) , ska inte den totala beskattningen överstiga 20%, till skillnad från dagens 35%.

Intäkterna från börsnoteringen av ATG kan med fördel användas till en fullständigt nödvändig upprustning av Sveriges travbanor, där en uppskattning gjord tidigare påvisar över en miljard i nödvändiga renoveringskostnader.

Staten kommer sammantaget naturligtvis inte erhålla lika höga inkomster från spelet som tidigare skett, men får plåster på såren genom dels börsnoteringen av Svenska Spel, men också genom att ett flertal internationella bookmakers kommer köpa licenser och betala skatt på intäkterna. Likväl blir intäkterna förmodligen halverade för staten, men där finns det i slutändan ingen valsituation. Blir inte beskattningen av spel harmoniserad med EU, kommer kanaliseringen(spelarstocken)  bli bristfällig och kunder köpa varorna till bättre priser(odds) på internet.

PS: Förövrigt noterar jag i informationsflödet att ATG betalar ca 1.9 miljoner till varje hockeylag i SHL, med en avtalad motprestation i form av SHLlagens ”tillsammans” spelande samt rinkreklam och olika namnanvändande. Gissningsvis är Nordicbets avtal betydligt bättre skrivet, med fler motprestationer och djupare samarbete mellan föreningarna och NB , för den kostnaden visade sig vara 50% högre än ATGs.

Hursomhaver kostar således ATGs sponsring MINST 26,4 miljoner årligen för SHL(tre år) ! 

hästkrakedöderhultaren