Vi har lyckats med vårt arbete med den obligatoriska veckobudgeten. ”Det är de enskilda kundernas insatser som minskat och ligger i linje med bolagets mål att ta större spelansvar och visa större omtanke om våra kunder”. 

Se och lär politiker och affärsmän, hur man vänder på ett katastrofalt uselt genomfört kvartal, med höjd skatteuttag och därmed sämre odds samt färre spelobjekt, vilket självklart medför att spelarna vänder sig till internationella bookies för att spela. Detta medför att den tidigare inriktningen som var att TA spel från konkurrenterna, genom att konkurrera med jämförbara odds är HELT ointressant idag, och därmed tappar man sin kundkrets och förlorar omsättning, DETTA kallar man för FRAMGÅNG! Jämförbart är tex BWIN, som ÖKAT sin omsättning med 19% under 2008. Att skylla på ekonomisk nedgång duger INTE !!!

Var tog målsättningen vägen att ge SVENSKA FOLKET möjlighet att spela i Sverige till internationellt jämförbara odds vägen?! Det värsta är att Svenska Spel istället för att skaffa sig politiskt mandat att ta upp konkurrensen internationellt, genom att sänka skatten och höja återbetalningen till kunderna och därmed skapa arbete på Gotland samt förbättra den Svenska valutabalansen, gör precis tvärtom och därmed kommer att bidra till den inhemska krisen och Gotlands allt mer försämrade arbetsmarknad.

Det är alldeles klart att Svenska Spel förbereder sig på att Sverige kommer att gå samma väg som Danmark och sälja licenser till internationella konkurrenter , dessa  får samma skattebelastning för sina kontor i Sverige som Svenska Spel i dag har och kommer följaktligen att erbjuda liknande usla odds. Det man då glömmer att inget hindrar dessa bolag att ha dotterbolag på internet som ger betydligt bättre odds än vad dom fysiska spelbutikerna kommer att ge. Så Sverige kommer INTE öka sina skatteintäkter i nämnvärd grad, utan endast förlora kapital genom att Svenska spels konkurrensfördelar ytterligare minskar.

USELT TÄNKT OCH USELT SKÖTT!

MVH Hatten