De så kallade “Räknenissarna” anser Remy Nilson inte ska få fortsätta spela på ATG, REMY föredrar de som spelar på HÄSTAR. Frågan är vad Remy anser om Harry Boy spelarna i sådant fall?Vilken kategori ska dessa spelare placeras i? Det måste också anses vara klarlagt varför alla spelare som önskat sig pålitlig utrustningsinformation aldrig fått […]