Melsungen – Kiel, u 65,5 1.85+ 5/10 units, nordicbet 2.05, cb, ub, 1.85 etc.

Korrekt lina 63,5 max. Melsungen inte alls samma spring-spring-lag som förra året. Kiel håller fotfarande på att spela ihop trupperna och få rätt timing. Perfekt för medelspel!

/Bob