V86jackpotsyndik startar om 23feb

Förutsättningar:

 

Endast jackpotspel

Endast Reducerade system( ATG reduceringsprogram) 

5 000kr per andel

10 andelar (0 kvar)

Total systeminsats 10 000kr per speltillfälle , dvs 1000kr per andel

ca 4-5 spelomgångar (undantag kan göras för dubbeljackpots där vi spelar för dubbla insatsen)

 

Vi spelar på svårighetsgrad från 300 000 och uppåt, med tyngdpunkt på HÖG utdelning,  för att undvika överspelade favoritrader !

Vinster över 300 000 utbetalas skyndsamt, lägre vinster utbetalas efter spelperiodens slut.

Rättning genom Liverättning där kvarvarande rader per enskild häst förevisas.

Notera att det ofta tar ca 3-4 månader för en spelomgång att slutföras

Systemet skickas minst 5min innan första start.

INGA AVGIFTER inga provisioner-allt går till spel. 

INGEN ÅTERBETALNING AV ANDELAR (undantag har skett vid särskilt ömmande fall, men det är ytterligt sällsynt)

Anmäl intresse på guldmannen@gmail.com


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.