Travtränaren och kusken Thomas Uhrberg går på sin hemsida till attack mot sina kollegor. Han hävdar att några av toppkuskarna har skaffat sig dåliga vanor. Så här säger han:

” –  Flera kuskar utnyttjar startpersonalens bristande uppmärksamhet och har satt som regel att komma sent in i volten, vilket är direkt regelvidrigt och ojuste mot de ekipage som får volta ett par extra varv. När det tillåts även inom V75 måste någon säga till för att få stopp på detta ofog.”

Han fortsätter:
”-  Vi har två voltstartslopp i V75 på Halmstad och det ska bli intressant att se hur funktionärerna agerar, liksom de kuskar på elitnivå som satt det här i system, säger Thomas.

Jag har tänkt på fenomenet, men inte trott att det sker systematiskt av vissa. Precis som Uhrberg säger så tycker jag vi ska hålla lite extra koll på det i V75-loppen och även på vardagstravet framöver.