Publicerad: 2014-02-27

Tvärtemot Skatteverket anser Kammarrätten i Jönköping i dom den 18 februari 2014 (mål nr. 597-602-13) att vinster från beskattningsbart pokerspel kan kvittas mot förluster avseende sådant spel, oavsett hos vilken spelanordnare dessa uppstått. Därmed sänks den beskattningsbara vinsten från pokerspel.

Tidigare har det sagts att man får kvitta om det är samma arrangör av turneringen, men detta nya beslut ger sken av att fullständig kvittning oavsett arrangör är möjlig. ( http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/Kvittning-sanker-beskattningsbar-pokervinst/ )