Det kom ett brev från Strappa, en av mina trogna läsare, och problematiken är ytterst adekvat och intressant. Det berör i slutändan problemet med information, som allt spel bygger på. Medvetet fel information kallas desinformation eller  KORRUPT INFORMATION, och är ämnad att vilseleda spelarna.

Slarv är slarv, och där finns det ett reglemente som ska användas för att bötfälla de som slarvar, men vem bötfäller administrativ personal?

 

 

Spelskola för travtränare

Efter en intressant twitter-diskussion om balans-info med en travtränare så känner jag att det kan vara läge för en liten spelskola för travtränare.

Ur travtränarems och ägarens synvinkel är det självklart att man vill kunna ändra balansen så sent som möjligt. Lika självklart är det att man väljer den balans som man bedömer ger hästen chans att få en så bra resultat som möjligt.

Samma sak gäller för de spelare som redan har spelat på aktuell häst.

Men här kommer ”haken”.

Låt oss säga att hästen bedöms ha 50% vinstchans barfota men bara högst 10% vinstchans med skor. Anta dessutom att det är 50/50 om tränaren ska välja skor eller inte. Det har tränaren deklarerat på förhand.

Hästen står i ca 4 ggr. Bör man spela den hästen eller inte? Vi räknar på lite.

50% av gångerna är det skor på och 10% vinstchans = 5%.

50% av gångerna är det barfota och 50% vinstchans = 25%.

Dvs med tillgänglig info så är det 30% vinstchans. Men osäkerheten i bedömningen är STOR.

30%+- 20%!!!

Fast här börjar vi ana oråd. 30% vinstchans och 4 ggr i odds. Vad har jag missat? Om min bedömning är korrekt så är det är ett bra spel.

Låt oss nu anta att tränaren bedömer att hästen helt enkelt inte klarar av barfota-körning på dagens underlag. Att tävla barfota skulle ge 1% vinstchans. Då är det ju självklart att man väljer att slå på skor och acceptera bara 10% vinstchans. Det ökar även chansen att ens få med sig en vettig peng hem. Den här gången väntade tränaren med att meddela förändringen trots att han egentligen hade bestämt sig för någon timme sedan. Tränaren slår på skor och tycker att han tillvaratar sin, ägarens och spelarnas intressen så bra som han kan.

Eller gjorde han verkligen det?

Ett fåtal personer känner till den korrekta infon i god tid.

De vet att hästen har högst 10% vinstchans. Självklart så avstår dessa spelare att spela eller mer troligt så väljer de att spela på någon eller några andra hästar i loppet. Övriga hästars vinstchans har ju ökat med 40% sammanlagt!

En annan gång kanske hästen står i 25 för 10. Så bra som jag kan bedöma det så har hästen 30% vinstchans och då är 2.50 i odds för dåligt.

Även den här gången känner ett fåtal personer till korrekt balansinfo i god tid. Hästen kommer att gå barfota. Dvs den har 50% vinstchans och då är 2.50 ett spelbart odds.

Som skicklighetsspelare duger det alltså inte att nöja sig med att lita på att tränaren väljer den balans som för dagen är den bästa för hästen.

Om man däremot redan har spelat på hästen så sitter man i samma båt som ägaren och tränaren och då är man självklart nöjd med att tränaren gör så gott han kan. Men då har man som tur-spelare accepterat en jättehög osäkerhet i chansvärderingen. Man har ”spelat Lotto”.

Anders ”Strappa” Strandberg