ATG skruvade på siffrorna på 30$spelet i Östersund, och det utmynnade i stor spelskandal, där ATG gång efter annan gav Lotteriinspektionen falsk eller ofullständig information som till slut utmynnade i en grundlig utredning av Paul Scotney  ( https://gamblersvardag.se/?p=12728 )

Nu påvisas ATG återigen ha skruvat fel på kranarna, och det är inte mindre allvarligt, enär det är kvartalsrapporten som är inkorrekt.

modernatiderpåhjulet

 

 

 

 

Är det ingen på ATG som uppmärksammat att balansräkningen per
2014-12-31 inte går ihop i presenterad delårsrapport?
Det saknas nämligen 139 miljoner på den korta skuldsidan!
http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/uplo…
Generande dåligt! Vänligen återkom med korrigerad delårsrapport. Och gå för säkerhets skull igenom siffrorna per 2015-09-30 igen. Får man inte ens ihop plus och minus på denna nivån så har man inget förtroende för helheten!
Kontakta ekonomiavdelning prompt!  (  http://fraga.atg.se/org/ab-trav-och-galopp/d/atgs-delarsrapport/ )

Svaret tog några dagar, men därefter kommer ATG med följande notis:

Detta pressmeddelande innehåller korrigerad information gällande balansräkningen i delårsrapporten. Siffran för ATGs kortfristiga skulder 2014-12-31 är korrigerad till 732,2.
Vi ber om ursäkt för det.  

( http://www.mynewsdesk.com/se/atg/pressreleases/raettelse-delaarsrapport-fraan-ab-trav-och-galopp-atg-1251147 )

Detta är remarkabelt och ytterst allvarligt , och detta innebär att SAMTLIGA siffror sistlidna fem åren från ATG bör utvärderas av oberoende revisionsfirma, enär det svårligen kan förklaras hur en balansrapport kan gå i hop på sista raderna när det saknar 139 miljoner. Det ska lysa ERROR hos revisionsfirman , och det finns orsak att misstänka att skruvandet på siffror hos ATG inte var en engångshändels i Östersund, utan endast råkade avslöjas den gången, och återigen nu således.