Som synes i sifforna nedan, så vinner således Paribet(Usa) lika mycket som Danmark och Finland tillsammans, och då är detta endast vinster

över 30 000kr, normalt beräknar man att nordiska länderna vinner ungefär 10ggr mer än vad som här förevisas, vilket rimligtvis

även gäller för Paribet (USA) . Ytterligare en viktig notis är hur mycket som vinns från Belgien, som är en ny affärspartner, man måste

dra slutledningen att det ges ut rejkback även i Belgien.

Problemet för ATG är att ingen av de utomnordiska samarbetspartnerna får ATG någonsin reda på slutkund, speciellt inte de rejkbackbaserade såsom Paribet, där en slutkund helt saknas, enär företaget inte har några kunder. Paribet måste misstänkas för penningtvätt, och kanske även finansiering av terrorism. Att ATG överhuvudtaget har mage att diskutera ”lika villkor” gällande någonting i sina affärsmodeller när de tillåter företag spela med 30dagars kredit och 4,25% skatt, där ”robotrelger” kontrolleras av företagen. DEN ÄR DIREKT BAROCKT..

2014 års vinstlistor finns nedan: Noteras kan att Sydafrika inte förlängde efter nytt kontraktsförslag. Tyskland/Holland vann ytterst begränsat, likaså Nederländerna, Internationell partner är Paribet/Österrike/ mfl som inte var noterade som samarbetspartners i början av året.

USA är således upp 25% i år gissningsvis, oräknat lågvinster.

 

 

 

2014 års vinstlistor finns nedan: Noteras kan att Sydafrika inte förlängde efter nytt kontraktsförslag. Tyskland/Holland vann ytterst begränsat, likaså Nederländerna, Internationell partner är Paribet/Österrike/ mfl som inte var noterade som samarbetspartners i början av året.

USA är således upp 25% i år gissningsvis, oräknat lågvinster.

V75

Noteras bör att ATG aldrig någonsin giver ut totalvinsterna och totalomsättningarna på respektive rejkbackbaserat land, utan siffrorna får utvärderas i förhållande till övriga länder och totalomsättning. Klarlagt är dock att det är närmare en miljard per år som riskerar att tvättas/finansierar terrorism genom rejkbackbaserade samarbetspartners utan kontroll av slutkund.

OBSERVERA: Siffrorna har jag fått från spelatrav.se