Efter åratals misskötsel av spelsystem, underlåtenhet att uppgradera till omvärldens teknik och sedemera utsättas för ett stigande antal spelstötar och allsköns underligheter från utomnordiska och även inhemska spelare så tröttnade lotteriinspektionen och tillsatte en utredning genom Paul Scotneys granskande. ( https://gamblersvardag.se/2015/02/Swedish-GC-Final-Report-Fi.pdf  )

Denna utredning påvisade avsevärde brister som ATG ålades att skyndsamt åtgärda, men sistlidna månadens ständiga tekniska brister toppades i den 9e juli med att atg.se helt låg nere och kunderna skickades till den 15 år gamla classic.atg.se (som förövrigt ska tas bort vid årsskiftet) Även då atg.se sparkades igång, så påvisade även detta ATGs ständiga problem med tekniken.

Balansinformation har sällan varit pålitlig, men oftast har man kunnat lita på den beskrivna balansen på atg.se , men sistlidna månaden har inte heller detta varit pålitligt, utan fullständigt lotteribetonat. Ofta har den varit direkt falsifierad. Vilket är oerhört allvarligt enär balansinformationen är ytterst spelpåverkande och sålunda utmärkt exempel på korrupt information.

Därutöver har ännu allvarliga problem ständigt uppdagats, där tydligast har varit felaktiga result av kvarvarande rader på V-spelen, ofta felaktiga långt bortom rimliga mått. 

Dagens värdering efter V64-4 var enligt såväl programledaren som påvisad faktaruta —, dvs över 200 000 kr, vilket efter en tid påtalades ”förmodligen inte stämma” och därefter kom ett värde på 3600 vilket visade sig vara 3900 . Således var det inte någon decimalfel eller omräkningsfel från utlandet, utan helt enkelt felaktigt underlag som användes.

Man kan fråga sig var ATGs Compliance Officer är, något som ATG ålades att anställa inför årsskiftet 2015. Är den personen anställd, så är hen påvisligen inkompetent eller icke närvarande, vilket även kan sägas om säkerhetsansvariga på ATG.

Men nu stoppar det inte ens här, utan se denna remarkabla skylt på atg.se

NOTERA avd5 där det TILLKOMMIT 216 system med alla rätt, även med en stor favorit så faller det normalt bort några procent rader, men här STEG antalet korrekta rader med 29% . Det är vad jag kallar storfavorit, men skämt åsido, detta är naturligtvis inte möjligt. 215 rader har tillförts spelet, och detta skedde först efter v64-5 .

Hur kan detta vara möjligt? Hur ska spelarna kunna ha något som helst förtroende för ATG spelsäkerhet när sådant här inträffar?. Förr i tiden när man lämnade in per post med tredelade kuponger med orginal,karbonkopia och kopia så kunde en postsäck påträffas i efterhand(aning misstänksamt även det såklart) men vad skyller ATG på nu?

Borttappade datafiler? Någon som råkade trycka på delete? Eller något utomnordiskt land som skickade en datafil som kom fram lite sent, efter V64-5 hade gått i mål? Detta får vi aldrig reda på , spelarna ska bara tro och lite på att allt går rätt till. Så kan det naturligtvis inte fortgå ! Detta är fullständigt haveri av SPELSÄKERHETEN.

(ATG kan påstå att strykningen av nr10 gav 29% av systemen två rätta rader,MEN detta är inte rimligt, enär vinnaren var streckad som 75% samt strukne på 0% enär hästen var tidigt struken. )

systemökning 10_7_2015