Detta nådens år 2018 , har i stora delar för hela landet berör det inte riktigt, ett torkans år. Såväl hö som havre kommer vara en bristvara, och även halm som dock inte används i samma utsträckning längre.

Kostnaderna för Hö kommer att öka rejält för aktiva inom såväl hästsport som djurhållning, men nu håller jag mig till hästsporten(LRF får sköta djurhållning).

ATG/ST/SG skulle kunna göra en insats som central organisation, öppna en  egen sida på tex st.se där man enkelt kan beställa hö från en centralt varulager som beställts från lämpligt EUland, det bör vara långt billigare att köpa upp 1miljon ton hö och transportera med enskilt tåg än det blir för respektive aktiv att själv beställa långt mindre lass och frakta med lastbil.

Förövrigt skulle det också kunna finnas möjlighet att söka nödårsstöd för de som härbärgerar pensionerade tävlingshästar, dessa ärrade kämpar som håller 1000åriga betesmarker öppna från sly, och tillser att örter och ängsblommor kan försörja den biologiska mångfalden.

Kostnaderna kommer stiga avsevärt för sistnämnda grupp, och pengar finns hos organisationerna , kan man sponsra SHL med 88mkr för tre år, så kan man sponsra pensionerade tävlingshästar. !

Som alltid vakne Magnus Bergström( @Marketainment.se ) skrev på Twitter

Svar till 

Nu är ypperligt tillfälle för ATG att göra ”samhällsnytta”: koda en ”hö-karta”, en handelsplats (Facebook-grupperna är ineffektiva) och hjälpsajt. Kunskap, teknik och kanaler för spridning finns. Gör det, istället för att ge 50 000 kr till skateboard och skridskofritids. 🤷‍♂️