Då jag sedan 2005 skrivit denna blogg, som till fullo bekostats med affiliate, det vill säga att jag fått kostnaderna betalda genom att de spelbolag som jag samarbetat med fått nya kunder. Detta har medfört att VISS kunskap i hur man når nya kunder, och även hur man behåller dessa kunder.

Min tanke har aldrig varit att tjäna pengar genom affiliate, utan att bygga kontaktnät, vilket jag har lyckats fantastiskt bra med. Affiliate har jag aldrig lagt ner någon energi på, vilket bland annat bevisas av att de åtgärder som skapar nya kunder till spelbolagen i stort sett saknas här på bloggen. Det har i eftertankens kranka blekhet visat sig sällsynt korkat av mig, enär många tjänat fina pengar på affiliateverksamhet.

För att få nya kunder finns det framförallt ett effektivt sätt , som ALLTID fungerar, och det är TÄVLINGAR.

Pokertävlingar , där priserna skänks från pokerbolaget , där deltagandet utgjorts av nya kunder, som fått betala en symbolisk kostnad för att deltaga i en eller flera turneringar. Här visade sig Betfair vara utmärkta samarbetspartners .

Sportspelstävlingar, där alla spelare fick sätta in samma summa, och därefter efter bästa förmåga försöka få denna summa att växa under en månads tid. Man var också tvungen att lägga ett visst antal spel, med en maxinsats per spel, för att inte lycksökare som satsade allt på ETT spel skulle lyckas ta hela vinsten. I samband med tävlingen, gavs också generösa bonusar även till gamla kunder, vilket gav såväl nya kunder som att gamla kunder som slutat spela återupptog spelandet: Även denna gång var det Betfair som visade sig mest intresserad.

Men vad gör ATG för att locka nya kunder?

ATG köper reklam och media för över 350 miljoner per år, endast att bedriva trav365 kostar 14 miljoner per år, därtill kommer Expressens nätsajt, samt alla övriga journalister som jobbar för olika dotterbolag till kanal75 osv. Även tv-sändningar och olika jippon tillhör marknadsföringen.

Men HUR effektiva är ATGs reklamkampanjer, NÅR dom konsumenterna, kommer det in NYA spelare? Enär omsättningen sjunkit med 1200 miljoner sistlidna två åren, så har i vilket fall antalet nya spelare omsatt mindre pengar än vad förlorade spelare omsatt. 

En mycket stor del av den förlorade omsättningen beror på förtroendebrist, denna förtroendebrist beror på att ATG nonchalerat spelarna, och inte tagit spelsäkerhet och kommunikation på allvar.

1: Alla vinster som gått till rejkbackbaserade utländska samarbetspartners är en orsak

2: Oddsförändringar långt in och till och med efter loppen gått i mål är en mycket stor orsak

3: Bristande bedömning av reglemente av måldomarna, vilket fått till följd att stallkörningar, bedömningar som inte varit enhetliga, preparekörningar,  underliga starter och även rena spelstötar som inte beivrats ger inte bättre spelsäkerhetsförtroende.

4:Bristande information ibland rent korrupt information gällande såväl hästars form, balansering och mål bygger inte upp något förtroende heller.

ATG har medvetet en längre tid(7-8 år) medvetet försökt förändra kundernas spelvanor, från att lämna in i förtid, till att lämna in genom spelombud som också tjänstgjort som marknadsförare av travet till dagens internet/mobila spelande. Samt även försökt fokusera på högvinstspelen V6 och V7 samt V8 i olika former, enär dessa är mest lönsamma för ATG. Följden har blivit att spelombuden har fått en alltmer försämrad intäkt, vilket inte ger incitament att sälja produkten TRAV, utan i större grad fokuserat på Svenska Spel och lotterier.

De som tidigare tog sig tid att förklara travets språk, som har haft incitament för detta har undan för undan rationaliserats bort av atg. Jag har själv drivit tre spelbutiker, från 1995 och med 5-6 års mellanrum fram till 2012 och sett förändringarna ske.

Hästsportens anläggningar har följt samma spår, enär det också är en ”dyr” samarbetspartner för ATG, som får provisioner inte bara från direkta spelet PÅ BANAN, utan också på spelet i närområdet hos spelombuden. Banorna har dessvärre också tagit sina besökare för givna och starkt eftersatt vården av sina stamkunder, men även intresset av att skapa nya kunder. Dock har ATG hela tiden varit drivande i avfolkningen av banorna, vilket inte minst V86Express är ett mycket tydligt exempel på ATG framtida synvinkel.

Problematiken är att utan banbesökare, så tillkommer garanterat inte några nya hästägare. Så här är ett moment22 för såväl ATG som ST/SG

Vad kan då göras med de begränsade resurser som hästsporten nu bundit på sin egen rygg genom de sistlidna decenniets misskötsel.

1: Spelombuden måste återigen ses som en resurs och tillgång, och få betydligt bättre villkor, enär effektivare försäljare av hästsport kan svårligen hittas. Omfördela en del av marknadsföringsbudgeten till de som de facto skapar nya kunder. Vi kan tydligt se att ATGs synsätt att se ombuden som en fördyrande kostnad för omsättning är FELAKTIG.

2: Alla de som i dag skriver om hästsport på nätet, som de facto marknadsför sporten, ALLTID utan någon som helst ersättning från ATG, bör på något sätt ges incitament för sin trägna gärning. Precis som övriga spelbolag på marknaden får ATG börja betala de som verkligen gör reklam, och skapar och utvecklar nya kundrelationer. Ett utmärkt exempel är Ivar, @Stall-Travtips som till lördagens v75-finaler på Solvalla tar med sig 50 medlemmar från sina v75-tillsammansbolag och tillika twitterkontakter. För INGEN av dessa åtaganden ersätts Ivar av ATG eller ST eller Solvalla. Det är verkligen MISSBRUK av kunnig hästsportsäljare!! Tvärtom har Ivars nya ideer utnyttjats av flera travbanor utan att han överhuvudtaget erhållit ens ett tack, än mindre ersättning.

3: ATG och för den delen Svenska Spel, SKA inte på något sätt äga eller bedriva journalistik som dessvärre är aktuellt i dagens form, det är fullständigt i mot EUs direktiv för försvarligt handlade av monopolföretag inom spelbranschen och kommer rendera i problem utöver det missförtroende som redan finns från kunderna.

4:Den form av reklam och mediaexponering som i dag sker visar sig alltmer ineffektiv och når allt färre nya kunder, och det krävs HELT nya koncept för att exponera hästsporten mot nya generationer spelare.  Det finns undersökningar från tidigt 2000tal där 1000 personer inom 18-25år  tillfrågades om travintresse och 6% svarade positivt, samma undersökning gjordes fem år senare, då var andelen intresserade 2,5%. Kanske bör en liknande undersökning och därtill utredning av åtgärder göras omgående, utan ANDRA än de som misskött mediaexponeringen sistlidna åren.

Till ovanstående område tillhör också sponsringen från företag till hästsporten, men också hästsportens sponsring till idrottsmän mfl.  I dag sköts det oftast av lokala bansällskap, och det säger sig själv att det knappast ger bästa ekonomiska utbyte i en tid där alltfler företag ifrågasätter sina kostnader och reklamexponering.

5: ALLA inom hästsporten måste börja ta ansvar för att sprida hästsportens lov. Alla kan ta med sig bekanta till banan, alla kan starta spelbolag och få med sig arbetskamrater och släktingar, alla kan ställa upp en dag per år hos ett spelombud för att förklara och berätta om hästsporten. Jämför antalet frivilliga inom idrottsrörelsen och den folkliga förankring som finns i yngre åldrar, där framtida spelarna, hästägarna och professionella utövarna finns.

6: Hästsportens arenor saknar dessvärre en ide om hur DOM ska förändra publikintresset. Varför inte besökerna kommer längre. Det är INTE omöjligt att locka publik till banorna, Romme är ett extremt bra exempel som är fantastiskt uppfriskande. Men även här MÅSTE ett samarbete med ATG och ST/SG ske där MÅLET tydligt är att förändra utarmningen av publik på banorna. Målet MÅSTE vara en levande hästsport där utövarna har en rimlig möjlighet att erhålla en dräglig inkomst. Detta kan aldrig uppnås genom en AVFOLKNING av banorna, och ett genuint ointresse av kunderna.

Bättre mat till rimligare priser, bättre dryck till rimligare priser, kanske ska inte krogarna vara enskilt vinstdrivande, utan vara en del av KONCEPTET som banpubliken erhåller, och endast vara en bidragande intäkt till banorna. Oändligt mycket större samarbete med lokala bryggerier, matproducenter måste upparbetas. Hamburgarna kan med SÄKERHET bli såväl godare som billigare om en lokal producent gör dom och tillika ges möjlig reklam för sina produkter. Ta in sommarjobbare som sköter faciliteter från familjer som bor i närområdet av banorna, då erhålls en lokalt intresse för vad banorna sysslar med, men också skapas en naturligt intresse hos de yngre. Samt de lokaler och landområden som i dag ägs av de lokala sällskapen måste användas mer effektivt, inte nödvändigtvis HYRAS ut, utan ibland även användas till självkostnadspris. Skapar man naturliga mötesplatser, så söker sig människor naturligt dit. Det finns många goda förslag på hur man kan förändra och förbättra publikbesöken samt spelet, tala med @Stall-Travtips!!

7: ATGs så kallade spelexperter måste konkurrensutsättas, många har jobbat mycket länge utan att för den skull lyckas speciellt väl,varken som expert eller på att bygga kundrelationer eller mediaexponera hästsporten utanför ATGs egna betalda kanaler.

Kanske kunde en ständigt pågående tävling utlysas, där alla som är intresserade får analysera tex 12stycken  v75omgångar, dvs 84 lopp. De som lyckas ranka totalt bäst, dvs samtliga startande hästar och slå ”experternas ” ranking, får chansen att nästkommande 12 omgångar jobba som BETALD expert åt ATG, under nästkommande 12 veckor så konkurrerar såväl den nya experten men också en av de tidigare ”fast anställda” mot publiken, och publiken kan därmed vinna två ”expertplatser” till nästkommande. Naturligtvis får de tidigare ”experterna” också konkurrera för att återfå sina platser. Detta skulle kunna skapa gratis mediaexponering, ge ”experterna ” trovärdighet samt erhålla ett betydande intresse för jobbet som sådant. Lönerna skulle naturligtvis vara ”projektbaserade” eller konsultbaserade och därmed inte utgöra något problem för lotteriinspektionen.

PS,naturligtvis har jag en portfölj med ideer och tankar, men jag kan inte sälja min kunskap gratis i all framtid.