Riksförbundet för Sveriges Travhästägare har skickat in följande motion till RST årsmöte 9 april.

Följande är ett utdrag ur motionen:

I en tid av nedskärningar för Sällskap och aktiva efterlyser vi en oberoende granskning
av ST’s och ATG’s räkenskaper. Denna granskning bör göras av en oberoende part
och påbörjas omgående 

I mina ögon är detta ett uppenbart ifrågasättande av såväl räkenskaper, som i allahanda ingångna avtal, och naturligtvis de alltmer omdebatterade avtalen med UTLÄNDSKA SAMARBETSPARTNERS. I synnerhet  UTOMNORDISKA SAMARBETSPARTNERS.

Vi önskar också svar på hur upphandlingar och avtalsskrivningar har gjorts. Vi har försökt
få svar genom att fråga de ansvariga men endast fått oklara svar tillbaka. Det är dags
för en öppenhet där verksamheten måste tåla att synas av en oberoende part för att
bringa klarhet i att ägarnas pengar hanteras på effektivaste sätt från centralt håll

Detta är remarkabelt när 26 travhästägarföreningar anser sig inte fått svar på de frågor som ställts till ST/ATG, där föreningarna anser sig rent ut sagt nonchalerade av Svensk Travsport och ATG. (http://www.travhastagare.se/files/b155ca3cbcea28e38e110a8a3cecd932.pdf )

Det är naturligtvis fullständigt horribelt att det har fortgått så länge utan att några tillfredställande svar givits. Att ATG/ST  fortsätter att sprida ständigt nya dimridåer( se tex MittNytts inslag om Östersundstravet). Det är MÅNGA tränare som skrivit under pamfletter från ST med innebörden att skuldbördan ska läggas på utländska bookmakers, att dito företag parasiterar så hårt på hästsporten i Sverige att ohyggligt stora besparingar och t o m nedläggande av befintliga hästsportsarenor diskuteras.  Det finns inga tecken på att Svenskt Trav omsätter mer än maximalt 200 miljoner hos utländska bookies. (motsvarar ca 26 miljoner i intäktsbortfall för hästsporten)( läs gärna: https://gamblersvardag.se/myten-om-atgs-onlinekonkurrens )

Jag har i ett 50tal krönikor under två års tid skrivit en indiciekedja (lång som ett en buktande Svenskhares spår på dagsgammal snö) och påvisat att ATGs omsättningsförluster på 1200 miljoner sedan 2011 helt går att spåra till huvudsakligen ett problem

Spelarnas upplevelse av BRISTANDE Spelsäkerhet. 

Huvudsakligen beroende på ett enda ohyggligt stort misstag som fått fortgå sedan 2004, när de utomnordiska spelsamarbetspartners avtal skrevs, som ur omsättningssynpunkt utgör till 95% av REJKBACKDRIVET SPEL. Där avtal medvetet skrivits så förmånligt för tex SydAfrika, Tasmanien, Australien, Usa, Estland mfl, med avsikt att erhålla en ”dopad” omsättningshöjning. Om det har varit för svensk hästsports bästa för ögonen eller om där funnits andra incitament vågar jag inte uttala mig om. Det är utan tvekan bevisat att Svensk Hästsport INTE tjänat en krona på dessa utomnordiska avtal sedan 2004. Tvärtom har ATG och hästsporten förlorat ett mödosamt upparbetat oskattbart godwillvärde som resulterat i de stora omsättningsförlusterna. ( Läs gärna https://gamblersvardag.se/utlandsk-samarbetspartner-berattar-sanningen  del 1 till 4) 

Av de 2500 miljarder som omsätts utomlands erhåller ATG endast 54 miljoner efter kostnader. (läs gärna : https://gamblersvardag.se/atgs-samarbetspartner-berattar-sanningen-4 )

överflöd finns,men kranen är stängd

Naturligtvis osmaklig liknelse, men dock sann.

 

 

Utomnordiska spelsamarbetspartners är också det huvudsakliga problemet bakom tex följande händelser

( läs gärna följande: https://gamblersvardag.se/atgs-samarbetspartner-gick-att-kopa-100-000 samt https://gamblersvardag.se/us-partners-till-atg-luppen  och  https://gamblersvardag.se/us-partners-till-atg-luppen3 )

1:Spel EFTER spelstopp som hänt två gånger bevisligen, dels i Danmark men också i Sverige vilket naturligtvis är toppen på ett isberg. (beskrivet av bland annat Bengt Adielsson på expressen)

2:Mycket sena oddsuppdateringar, där jag kan påvisa att detta är ett återkommande problem för samtliga företag inblandat i samarbeten mellan olika länder och datorprogram, såväl USA, Australien, Tasmanien. Där också återkommande brister påvisats som möjliggör spel såväl under pågående lopp som efter loppen gått i mål. Senast i onsdagens Solvalla v86xpress kom det in över 1 miljon i omsättning EFTER att loppets segrare hade utropats. Detta har följaktligen varit legio sedan 2006 när det först uppmärksammades. Vilket ATG/ST fullständigt nonchalerat och fortfarande gör så än i dag.

3: Oerhört stora vinster, långt över det normala som hela tiden i strid ström gått till länder som inte ens har travsport, som Tasmanien och SydAfrika, och naturligtvis är någon inte som det ska när den procentuella återbäringen uppgår till 120-130% av omsättningen över tid, när spelarna får tillbaka i genomsnitt 70% av omsättningen. ( läs gärna : https://gamblersvardag.se/robotspelsystembegransningar-streckprocentrejkbackforbud )

Samt (https://gamblersvardag.se/den-tasmanska-pungvargen-bet-hart )  ( https://gamblersvardag.se/atgs-samarbetspartners-berattar-sanningen-3 )

Därutöver finns naturligtvis underliggande stora problem där spelarkåren är rörande överens med hästägarna, ATG/ST nonchalans mot spelarna och hästägarna. Läs gärna mina krönikor, men huvudsakligen måste flertal förändring nu ske.

1: ATGs ständiga uppmuntran av utarmning av publiken på banorna måste ändras, det är fullständigt omöjligt att uppmuntra nytillskott av hästägare utan en besökande tävlingspublik. ( läs gärna : https://gamblersvardag.se/hur-locka-nya-spelare-till-hastsporten )

2: ST och ATG måste ta tag i tävlingsreglementet, delar måste moderniseras samt framförallt måste de regler som de facto är skrivna också följas, vilket sker med stor diskrepans mellan olika banor i Sverige. Måldomarna MÅSTE utbildas i mycket högre grad, så en likhet inför lagen erhålls på samtliga banor och för samtliga aktörer.

3: ATG påstår sig vurma för TRANSPARENS, ändock har locket lagts på gällande allt som är negativt för ATG, istället har det vidhållits i åratal att REJKBACK varit strängt förbjudet och överträdelser innebär förlust av avtal, men detta förbud visade sig skrivas FÖRST 26/1 2014. Istället har det införts spelhämmande och ur spelsäkerhet försämrande åtgärder såsom

Robotspelsregler

Systembegränsningsregler

Streckprocenten  togs bort, vilket var ett av få verktyg där STORA spelstötar enkelt kunde skönjas och avslöjas av insatta spelare, numera finns denna ”streckprocent” att erhålla dagen EFTER löpningarna avslutats, för att säkerställa att ATG inte kommer i dålig dager på grund av bristande spelsäkerhet( jag har beskrivit tre fall under REALTID när säkerhetsavdelningen falerat, och inte ens dopingprov tagit, varken före eller efter målgång, i ett fall efter stark opinionsbildning togs dopingprov TVÅ dagar efter tävlingsdagen)  Läs gärna: (https://gamblersvardag.se/atgs-alla-misstag-2012-2013 )  ( https://gamblersvardag.se/superspelstot-pa-solvalla )

Hästsporten omsätter närmare 15 miljarder, varav ca 12 miljarder återgår till spelarna i form av vinster, incitamenten för korrupt spel kan inte nog påpekas, men såväl ATG som ST/SG är helt oförstående för problemet och riskerna.  ( läs gärna : https://gamblersvardag.se/ar-atg-utsatt-for-korrupt-spel )

(Som förövrigt Svenska Spel i högsta grad upplevt sistlidna två åren, i form av Korrupt spel på Basket, där Svenska Spel inte tar spel längre, Melodifestivalen och Lets Dance där Svenska Spel inte tar spel längre, ett 20tal SVENSKA fotbollsmatcher som är misstänkt korrupta samt inte minst skandalen med Robotspel på Svenska Spels poker som givit en omsättning på 25% av nivån 2011) ( läs gärna : https://gamblersvardag.se/svensk-fotboll-utsatt-for-accelererande-korruption)

 

Jag började beskriva händelseförloppet på allvar 2012 ( https://gamblersvardag.se/atg-ar-gravt-misskott-sista-10-aren ) men redan 2009 när jag låg på expressens bloggsida beskrev jag ett flertal av de problem som fortfarande vidhänger svensk hästsport.