En av de viktigaste faktorerna för att bli en vinnande pokerspelare är hur du hanterar risken, ”Risk Management”. Spelar du för lågt vinner du litet. Spelar du för högt tar du för stora risker och kan förlora mycket.

Det vanligaste misstaget i poker är att spela för högt. Många spelare, både erfarna proffs och nybörjare har förlorat hela eller en stor del av sin spelkassa. Om du riskerar en för stor del av din spelkassa så förlorar du nästan säkert. Många spelare skyller på ”otur”. Det är dock normalt med viss otur. Spela inte högre än att du klarar av en period med mycket otur! Många är otåliga och vill spela högt för att vinna snabbt. Detta leder dock oftast till förluster. Bättre att vara tålmodig. Då ökar chansen att du blir en långsiktig vinnare.

Syftet med denna artikel är lära dig metoder för ”risk management”, så att du blir en vinnande spelare. Området är svårt, så du behöver läsa noga.

Bankrulle

Det är mycket viktigt att aldrig riskera pengar som du inte har råd att förlora. Spara de pengar du behöver för mat, räkningar och oförutsedda utgifter. Det överskott som du har kallas på engelska för ”bankroll”. Brukar översättas med ”bankrulle” eller ”spelkassa”.

Risk minskar spelkassan

Vissa spelare ser risk som något positivt, som en möjlighet. Risker minskar dock din chans att tjäna pengar på lång sikt. Låt oss ta ett exempel:

Du startar med en spelkassa på 1000 kr. Du singlar sen krona eller klave med 20 % av din spelkassa, d.v.s. 200 kr. Din chans att vinna är givetvis 50 %. Antag att du vinner första gången, vilket ökar kassan till 1200 kr. Du spelar igen för 20 % av din bankrulle, d.v.s. 240 kr. Denna gång förlorar du och slutar därmed på 1200-240 = 960 kr (omvänd ordning ger samma resultat). Genom att singla slant 2 gånger har du förlorat 4 % av din spelkassa, trots att du vunnit 50 % slantsinglingarna.[1]

Formel för aktier

Nobelpristagare i ekonomi har härlett en formel för hur mycket man bör investera i aktier. Du bör spara mer i aktier om den förväntade vinsten är hög och risken låg:

Andel i aktier = (förväntad avkastning för aktier – bankränta) / (riskaversion * risk2)

Avkastningen för aktier har varit omkring 10 % de senaste decennierna och bankräntan ca 4 %. Risken för svenska aktier är 20 % i runda tal. Riskaversionen är enligt empiriska studier mellan 1 och 4:

Andel i aktier = (10% – 4%) / (riskaversion*0.202) = 150 % / riskaversion

Vilken personlighetstyp är du?

Innan vi går vidare med poker är det viktigt att veta vilken personlighetstyp du är, risktagare eller försiktig? Antag att du har sparat en miljon kronor och tänker investera i aktier. Du bedömer framtidsutsikterna på aktiemarknaden som normala. Hur stor andel av din förmögenhet placerar du i aktier?

Gambler (riskaversion=1): Du är en typisk risktagare och belånar din aktieportfölj så att du köper aktier för 150 % av ditt sparade kapital.

Medelsvensson (riskaversion=2): Du köper aktier för 75 % av dina besparingar och placerar resterande 25 % på banken.

Försiktig (riskaversion=4): Du köper aktier för 38 % av dina besparingar och placerar resterande 62 % på banken.

Vilken personlighetstyp ovan tillhör du? Detta avgör vilka risker du bör ta i poker. Formeln för aktier kan nämligen användas även i poker (och sportspel etc), som beskrivs följande avsnitt.

Pot-Limit och No-Limit

En viktig och mycket debatterad fråga är hur stora inköp man bör göra i Texas No-Limit eller Omaha Pot-Limit. Samma formel som för aktier kan användas.

Du riskerar att förlora hela din stack, så risken är 100 %. Bortse vidare från bankräntan, som är försumbar på kort sikt. Formeln ovan reduceras då till:

Andel att köpa in för = förväntad vinst / riskaversion

Hur mycket du bör köpa in för beror alltså främst på din förväntade vinst. Antag att du köper in för $100 och att du i genomsnitt slutar på $104. Din förväntade vinst blir därmed 4 % på ditt inköp. Enligt formeln ovan bör du då köpa in för 4%/riskaversion av din spelkassa.

Säg att du har en spelkassa på $10 000. Ditt optimala inköp beror på vilket personlighetstyp du tillhör:

personlighetstyp

Jag tror att denna låga siffra förvånar många. De flesta brukar köpa in sig för mer än detta.

Om du har ett jobb med en bra lön kan du ta högre risker än ovan, eftersom du kan bygga upp din spelkassa igen om du förlorar. Vidare så kan man ta större risker med en liten bankrulle, som kanske kan ersättas med någon veckas jobb.

De som har en stor spelkassa bör naturligtvis vara försiktiga. Vidare bör de som spelar professionellt och inte har någon annan inkomst ta lägre risker för att inte äventyra sin framtid. En del erkänt duktiga spelare tar dock högre risker, eftersom de räknar med att kunna få ”stakning” (d.v.s. få låna pengar mot en del av vinsten) om de förlorar sin spelkassa.

Poker är ju ett nollsummespel. Den genomsnittliga spelaren har därför en förväntad vinst på 0 % före rake (efter rake är den förväntade vinsten negativ). Enligt formeln ovan ska man då köpa in sig för 0 kr. Formeln bortser dock från att det är kul att spela, vilket är svårt att mäta i pengar. Jag ser inget problem med att spela så länge det är roligt och man har kontroll över risken. Jag rekommenderar att de som spelar för nöjes skull köper in sig för max 1 % av sin spelkassa, helst mindre. På detta sätt kan man ha roligt längre tid för pengarna.

Det ligger i den mänskliga naturen att överskatta sin egen förmåga (och underskatta motståndarens). Speciellt gäller detta pokerspelare! Det talar för att man bör ta en lägre risk än man själv tror…

Vidare så är det psykiskt påfrestande att förlora en stor del av sin bankrulle, vilket gör att man spelar sämre. Detta talar för att man bör begränsa sina risker och därför risken för stora förluster.

Om du förlorar halva din bankrulle så ska du enligt formeln ovan gå ned till halva inköpet och därmed halva storleken på mörkarna. Detta medför att man aldrig riskerar att förlora hela sin bankrulle!

Turneringar

Turneringar är populära, då man kan vinna mycket med en begränsad insats. Risken är dock högre än man kan tro. Många av de bästa pokerspelarna som reser runt och spelar stora dyra tävlingar har inga eller lite pengar.

Mitt råd är därför att spela billigare tävlingar och satsa högst 1 % av din bankrulle. Vidare är risken lägre i mindre tävlingar, t.ex. 1-bords tävlingar (sit and go), då det är fler som får pris. Mer om detta i senare artiklar.

När ska man sluta spela?

Det är viktigt att köpa in lagom mycket. Det är dock ännu viktigare att lära sig sluta spela i tid!

Med hjälp av formlerna ovan bestämdes hur mycket du bör köpa in för i pot-limit och no-limit. Säg att du har en bankrulle på $10 000 och köpt in för 1 %, d.v.s. $100. Antag vidare att du har haft tur och ökat på din stack till $1 000 samt att några andra vid bordet har lika mycket. Det innebär att du har nästan 10 % av din bankrulle framför dig som du riskerar att förlora. Du riskerar nu alldeles för mycket av din bankrulle och bör sluta spela. Om du tar sådana risker ofta så är risken överhängande att du förlorar en stor del av din bankrulle förr eller senare.

Sätt upp regler för när du ska sluta spela. Jag rekommenderar följande regler:

  1. Jag brukar sluta spela på ett bord om jag 3-dubblat mitt inköp (och någon täcker mig), pga av att risken är högre. Antag att du köpt in dig för $100 och sedan spelat upp den till $300. Sluta då spela på bordet. På internet går det oftast att hitta ett annat bord som är lika bra. Köp sedan in för $100 igen. På detta sätt låser du in vinsten och minskar dina risker. Detta leder till stabilare vinster.
  1. Sluta spela om du har gjort flera inköp och förlorat. Ingen spelare i världen spelar lika bra efter förluster. Sätt en regel för dig själv hur många inköp du kan göra innan du slutar, förslagsvis tre. Följ detta utan undantag! Detta är speciellt viktigt på internet, där det är lätt att ”komma i maskin” (tilt) och göra nya inköp.
  1. Sluta spela om du har spelat för länge och är trött. Forskning har visat att vi kan koncentrera oss max en timme (oftast kortare). Det är därför mycket viktigt att ta regelbundna pauser.

Vad händer om du tar för stor risk?

Många pokerspelare, även de bästa, har förlorat en stor del eller hela sin bankrulle någon gång. Hur kan det komma sig? Det vanligast misstaget är att spela för högt och ta för stor risk! Låt mig visa med några exempel vad som händer, se diagrammet nedan:

Antag att du har en förväntat vinst på 9 % av ditt inköp. Din bankrulle växer då snabbast om du köper in för 9 % av din bankrulle (se den blå linjen i diagrammet nedan). Efter ett år kommer din spelkassa att ha ökat 60 gånger från $10 000 till $600 000.[2] Jag tror inte någon spelare är så bra i det långa loppet.

bankrulle

Jag gissar att en mycket bra spelare har en förväntad vinst på omkring 4 % (se den gula linjen i diagrammet ovan). Om han köper för 4 % av sin bankrulle ökar den från $10 000 till $22 000 på ett år, vilket är mer realistiskt. (Kan tyckas modest, men efter fem år har spelkassan växt till $500 000 och efter tio år till $30 miljoner.) Antag i stället att denna spelare felaktigt tror han är i ”världsklass” och köper in sig för 9 % av sin spelkassa. Som framgår av diagrammet nedan minskar då spelkassan från $10 000 till $6 000.

Slutsatsen av detta är att en vinnande spelare som tar för hög risk förvandlas till en trolig förlorare. Av diagrammet ovan kan man läsa ut att om risknivån är mer än dubbelt så stor som den optimala så förvandlas en vinnande spelare till en förlorare. Skillnaden mellan succé och fiasko är alltså hårfin! Många spelare som förlorar skyller på ”otur”. Jag menar att det i många fall är en helt normal utveckling som beror på att spelaren tar för höga risker.

Den genomsnittliga spelare har en förväntad vinst på 0 %, vilket illustreras av den röda linjen i diagrammet ovan. Om han köper in sig för max 1 % av sin bankrulle, som jag rekommenderar, så minskar spelkassan bara 5 % under första året (från $10 000 till $9 500). Pengarna kommer då att räcka i flera år. Om denna spelare däremot köper in sig för 7 % av sin bankrulle kommer han att förlora 90 % av redan första året, se diagrammet.

Många bra pokerspelare tar alldeles för höga risker pga att de överskattar sig själva eller är ”gamblers”. Vissa spelar för 10 % till 50 % av sin spelkassa. Då är det nästan säkert att förlora den snabbt, även om du är en bra pokerspelare. Förr eller senare kommer givetvis alltid en serie av otur. Om du upprepade gånger förlorar hela din bankrulle så måste du ta lägre risker eller sluta spela helt.

Det är mycket svårt att värdera sin egen förmåga, speciellt i poker. Om du överskattar dig själv och tar för höga risker så riskerar du att förlora din bankrulle. Om du tar för låga risker så medför detta att du vinner mindre än vad du hade kunnat göra. Jag rekommenderar därför en försiktig strategi. Jag har själv tillämpat denna med framgång, vilket har medfört stabila vinster.

Sammanfattning

Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste råden:

Inköp

inkop

Sluta spela

1. Byt bord om du 3-dubblat ditt upptag

2. Sluta spela om du förlorat tre inköp

3. Sluta innan du är trött

Ta inte för stora risker så att du förlorar för mycket av din spelkassa. En annan fördel med denna försiktiga strategi är att du inte går upp för snabbt mot bra spelare (vanligt misstag). Vidare så undviker du stora förluster som gör att du mår dåligt och sen spelar dåligt. Det ska vara kul att spela poker!

Luck123

(omarbetat version av artikel ursprungligen publicerad i Poker Magazine 2009)

[1] Detta kan tyckas vara en paradox. Nobelpristagare i ekonomi har dock visat att risken minskar kapitalet med: Risk2/2. Risken är definierad som s.k. standardavvikelse, som är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. Om det som i fallet ovan bara finns två lika sannolika utfall så är standardavvikelsen lika med det man riskerar att förlora, 20 % i exemplet.

[2] Jag har antagit att du spelar heltid ca 1000 timmar per år. Du går all-in och får syn av en lika stor stack en gång per timme. Jag bortser från de övriga mindre potterna. Detta är givetvis en stark förenkling. Vidare visar diagrammet medianen för bankrullen, d.v.s. 50 % av spelarna kommer att vara över denna nivå och 50 % under.