Jag har haft ett omtumlande år, där jag skrivit långt mindre än normalt, därmed även givit färre tips än normalt.

DOCK.

Resultatet är bra, mycket bra, även om variansen blir enorm när urvalet blir så lågt.

152% i ROI är dock bra, trots endast 80 spel. 

Antal spel: 80 Insats: 143 Vinstprocent: 48.75%
Vinster: 39 Vunnet: +139.46 Medelodds: 4.74
Förluster: 41 Förlorat: Medelinsats: 1.79
Push: 0 Netto: +75.46 Medelvinst: +0.94
Levande spel: 0 ROI: 152.77%
Levande risk: 0 Startkassa: 0
Levande vinst: 0 Kassa + netto: 75.46
Kassa – risk: 75.46
Kassa + levande: 75.46