Det är kanske för tidigt att spekulera om en ny påve, men det är uppenbart att numera rullstolsburne Franciskus hälsa inte är den bästa och dessutom spekuleras det alltmer om att han kommer att avgå i förtid. Så det kan vara intressant att analysera och spekulera i olika kandidater. Spelar på påve gör man mest för skojs skull – det är svårt att pricka rätt, även om jag gjorde det 2005 på Joseph Ratzinger som gav oddset 8.00 – och med låga insatser.

Det påveval som förr eller senare kommer att ske blir mer ovisst än tidigare, beroende på alla de nya kardinaler som Franciskus utsett. De flest av dem kommer från mindre länder i den katolska världens utkanter, bl.a. som bekant Sverige. Hur dessa kommer att rösta är svårt att veta. Det kan gynna kandidater från Asien och Afrika. En annan aspekt att ha i åtanke är att nuvarande påven är omtvistad och det finns kardinaler som är uttalade kritiker. Hur kommer det att påverka? Kommer en mer konservativ kardinal att väljas eller vill de fortsätta på den inslagna vägen?

Länge var Kardinal Tagle från Filippinerna stor favorit, men numera delar han favoritskapet med Kardinal Turkson från Ghana och Ärkebiskop Angelo Scola från Italien. Att en ärkebiskop från Italien skulle väljas till påve förefaller mycket osannolikt, så han går bort. Tagle spekulerades det om redan 2013 när Franciskus blev vald. Då var han bara 56 år, en alldeles för låg ålder för en påve. Ingen önskar sig ett lika långt pontifikat som Johannes Paulus II:s (han var 58 år när han valdes). Nu är han 65 år, vilket fortfarande är lite ungt, men det som ändå talar till Tagles fördel är att Franciskus utsett en majoritet av kardinalerna med rösträtt. Många av dem kommer från länder i Asien, Afrika och Sydamerika som kan tänkas rösta på en icke-europeisk kandidat. Tagle har samma profil som Franciskus och de kardinaler som stödjer den nuvarande påven kan nog tänka sig att stödja Tagle. Turkson är en möjlig kompromisskandidat. Samtidigt som han till viss del har samma inriktning som Franciskus med betoning på kyrkans sociallära, är han konservativ i andra frågor som bl.a. sexualmoral.

Om man spekulerar i att kardinalerna vill ha en ny kurs för kyrkans, finns flera intressant kandidater. Den mest intressanta är Kardinal Erdő från Ungern. Han är expert på kyrkorätt och konservativ i frågor som rör dogmer och moral. Det som talar för honom är hans ålder, 70 år, som får anses som ideal för en påve, och hans stora nätverk. Efter många år som ordförande i den europeiska biskopskonferensen känner han många inflytelserika människor. Dessutom har han mycket goda kontakter i Afrika. En annan konservativ kandidat är Kardinal Ranjith från Sri Lanka, som är en av de mest erfarna kardinalerna som varit verksam på alla nivåer inom kyrkan, inklusive i Vatikanen.

Det troliga är dock en kompromisskandidat. Dit hör som sagt Turkson och även en annan afrikan, Kardinal Sarah från Guinea. Han har varit prefekt för Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, har skrivit flera uppmärksammade och uppskattade böcker och är god vän med förre påven Benediktus. De främsta kompromisskandidaten är dock Kardinal Ouelett från Kanada. Han för 78 år och skulle därmed inte få så långt pontifikat. Han har en profil som kan tilltala såväl Franciskus förespråkare som mer konservativa kardinaler.

Skulle jag spela idag skulle det bli på just Marc Ouelett till oddset 8.00. Peter Erdő till 17.00 är också ett bra odds om man tror på en kursändring.

Biskopen av Stockholms Katolska Stift, Kardinal Arborelius går att spela till oddset 67.00. Det är i mina ögon ett för lågt odds.

Bwin tar spel på vem som ersätter påven Franciskus.

Patrik Öbrink