Detta är klippt ur Uhrbergs blogg https://sidmakarn.tumblr.com/

Det viktigaste är balansen

Det pågår en intensiv debatt med krav på att tränarna ska lämna ut så mycket information som möjligt om balans och utrustning på sina starthästar i god tid.

Jag anser att den viktigaste informationen till spelarkåren är vilken balans hästen har, alltså från spannet barfota runt om till skor på alla hovarna. Och, det går att göra på ett bättre sätt än det nuvarande systemet. (1)

Däremot tycker jag inte att vi i god tid behöver informera om vilken vagn hästen ska tävla med, huvudlag och andra detaljer som exempelvis skygglappar. (2)

Och, mycket av utrustnings-detaljer kommer ju fram i alla de tränar-intervjuer som finns i fackorganen, i tidningar och på nätet. Att lägga in allt detta i programmet eller samla det på ett annat ställe tycker jag är väl omständligt. (3)

Dessutom påverkas vi hela tiden av yttre faktorer som vädret och banans beskaffenhet. (4) 

Detta är ett typexempel på hur man VILL misstförstå problematiken med dagens informationshaveri, Uhrberg vill i sann socialistisk anda presentera vad HAN tycker är viktig information till spelarna, Spelarna ska inte få avgöra vikten av fakta själva.

1: Korrekt , viktigast är balansen, och att den inte ändras från kommunicerad balans, och här är Uhrberg bra, endast 3% förändringar från Barfota till annan balans. Naturligtvis MÅSTE det göras långt bättre än i dag, då korrupt information är legio och påföljderna noll eller ytterst lätta att bära för felande tränare.

2: VARFÖR ska inte tränarna ge information om detta? ALLA fakta ska informeras, känslor och icke mätbara uttalanden såsom träningsform, startsnabbhet, styrka, är känslor, det behöver inte kommuniceras i förtid, men ALLT som är FAKTA SKA kommuniceras.

Vad Uhrberg tycker är fullständigt oväsentligt , det enda som är väsentligt för travsporten i kommunikationshantering är vad SPELARNA tycker, ty det är spelarna som står för 90% av hästsportens intäkter.

3: Återigen – OMSTÄNDIGT är oväsentligt i sammanhanget, lös problemet. SAMT om det fanns en tydlig och enkel lösning på en APP , skulle en stor del av travmedia som avlönas AV hästsporten, inte behövas, således mer prismedel till sporten.

Problematiken ser vi tydligt i dag när media ska hantera information, ty då kan tränarna alltid påstå att de blivit felciterade, media påstå att tryckfelsnisse varit framme, INGEN BLIR ANSVARIG FÖR KORRUPT INFORMATION. Men spelarna får betala priset , och de som tjänar pengarna är insiders, wiceguys.

4: Att väder och förutsättningar ändras överallt på jorden, från dag till dag, timme till timme, är universellt ! Likväl har Frankrike tvingande information vid startanmälan gällande balans. Likväl har många banor i USA tvingande sulkyinformation, liksom Finland .

Reden klarar att informera 99,5% korrekt balans flera dagar i förväg, likaså tex Uhrberg, således är inte omständigheterna mer påverkande än maximalt 3 starter av 100, det kan spelarna leva med, ty spelarna kan också se att förutsättningarna förändrats sedan balans anmäldes. DETTA kan travmedia berätta om, såsom tex eminente Lillieborg som alltid är informativ och ställer följdfrågan- ”jasså  , har ni ändrat till skor? Hur påverkar det hästens prestation? osv .

Att skylla på omständigheter såsom orsak till att balans, huvudlag och sulky inte ska kommuniceras i god tid och därefter endast vid banveterinärs inrådan, är direkta imbecillt.